lobby & advocacy

Archive for January, 2013

blood-preasureÎn urma discuțiilor cu FMI, Ministrul Sănătății a decis implementarea mecanismului de coplată, începând cu luna martie. Introducerea coplății se va realiza doar la nivelul spitalelor, scopul ei fiind acela de a reduce numărul internărilor nejustificate, fictive și a raportărilor false și de a rezolva dezechilibrele financiare din sectorul de sănătate. Aplicarea în sistemul spitalicesc este justificată și de faptul că în spitale costurile sunt mai mari, în viziunea FMI acestea formând sectorul cel mai cheltuitor. În plus, potrivit Ministerului Sănătăţii, coplata este şi „un instrument de stimulare a exigenței pacienților față de calitatea serviciilor furnizate”.

Coplata va reprezenta o sumă modică pe care pacientul o va plăti la externare, în urma accesării unor servicii medicale de bază. Printre acestea se numără:

  • asistenţă medicală primară
  • asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv recuperare, medicină fizică şi balneologie, precum şi asistenţa medicală ambulatorie asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială şi acupunctură
  • asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice

Coplata nu va fi aplicată serviciilor de urgență în ambulatoriu de specialitate, medicină de familie sau în cazul analizelor medicale.

Mai mult, nu toți cetățenii vor plăti această contribuție. Printre persoanele exceptate de lege se numără:

 • copiii până la vârsta de 18 ani
 • tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani fără venituri, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni
 • pensionarii sub 740 lei/luna
 • ucenicii sau studenţii dacă nu realizează venituri din muncă
 • gravidele
 • veteranii de razboi
 • bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă

Cuantumul modic al sumelor si regulamentul de aplicare ale mecanismului vor fi stabilite in normele la contractul-cadru, se precizează în comunicatul de pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.gov.ro


Iniţiator: Ministerul Finanțelor Publice

monezi
Măsurile de executare silită întreprinse asupra disponibilităţilor din conturile bancare şi a creanţelor de încasat de la terţi accentuează practic blocajul financiar existent în economie, acesta provocând un efect în lanţ asupra partenerilor economici.
Sistemul propus este similar formei de sprijin oferită de sistemul bancar în perioada de dificultate prin rescadenţarea creditelor restante. Constrângerea contribuabililor prin măsurile de exectare silită de a-şi achita obligaţiile fiscale restante poate conduce la falimentul firmelor şi, astfel, la pierderea locurilor de muncă a salariaţilor şi creşterea ratei şomajului.

Prin încasarea cu ritmicitate a contribuţiilor de asigurări sociale, sub forma ratelor de eşalonare la plată, pe de o parte, iar pe de altă parte prin menţinerea în activitate a agenţilor economici şi implicit păstrarea locurilor de muncă, se realizează susţinerea bugetului de asigurări sociale de stat pentru plata pensiilor şi a bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea sistemului sanitar.

Se doreşte reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a eşalonării la plată în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic potrivit. Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei eşalonări la plată pe o perioadă de maximum 6 luni, în baza cererii contribuabilului şi cu condiţia de a constitui garanţii de minimum 20% din sumele solicitate a fi eşalonate la plată.

Reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de menţinerea unei eşalonări la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eşalonării. Extinderea posibilităţii contribuabililor de a-şi menţine valabilitatea eşalonării la plată şi în cazul în care obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare, sunt declarate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, nu doar dacă le achită.

Sursa: www.transparenta.ro

 

 


coalitia-onguri-pentru-fonduri-structuraleCoalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale susţine demersul public al Fundaţiei Alături de Voi  care a chemat în judecată Autoritatea de Management pentru POSDRU (AM POSDRU),  cu scopul de a-şi recupera cele trei milionae de lei care i se cuvin.

“Chemăm justiţia să se pronunţe cu privire la încălcarea prevederilor contractelor de finanţare prin nerespectarea termenului de 45 de zile de rambursare, de catre AM POSDRU în cele două situaţii, şi solicităm plata sumei de 2.301.939 RON şi dobânda la întârziere, din momentul scadenţei obligaţiei până la efectuarea plăţii efective, ceea ce ar însemna cam 3 milioane RON. Noi ca şi organizaţie am epuizat toate mijloacele amiabile de a solicita să se facă plăţile pentru cererile respective, la care există întarzieri remarcabile – un an la recuperarea TVA pe un proiect şi peste 6 luni la plata cererilor de rambursare pe alt proiect” – a declarat doamna Angela Achitei, preşedintele ADV România.

În această situaţie AM POSDRU susţine că este dispusă să rezolve pe cale amiabilă litigiul cu Fundaţia “Alături de Voi”, însă nu oferă niciun termen precis pentru posibila întâlnire de mediere.

Mai mult, Autoritatea de Management işi exprimă încrederea că “odata cu stabilirea bugetului pe 2013, vom reuşi să ajungem la zi cu plăţile astfel încât nici beneficiarii şi nici noi să nu mai ajungem în astfel de situaţii”.

În acest context, Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale  declară următoarele: “ne exprimam speranţa că POS DRU va reveni la o situaţie de normalitate, astfel încât beneficiarii să nu mai fie nevoiţi să ia în considerare acţionarea în justiţie, iar respectarea obligaţiilor contractuale să nu reprezinte doar o opţiune. Deşi, conform contractului de finanţare, rambursarea  fondurilor ar trebui să se facă în maxim 45 de zile, beneficiarii acestora sunt nevoiţi să aştepte chiar şi un an.

Mai multe informaţii găsiţi pe: www.ce-re.ro

 

 


taxe Conform legislatiei actuale, primarii decid daca valoarea taxelor si impozitelor locale creste sau nu in 2013. Cu toate acestea, noile modificari ale Codului Fiscal, in vigoare deja, stabilesc ca edilii vor avea aceasta posibilitate doar daca indeplinesc o conditie: sa nu inregistreze datorii.

Ordonanta Guvernului nr. 1/2013, act normativ ce da primarilor posibilitatea de a decide daca valoarea taxelor si impozitelor locale se indexeaza sau nu in 2013, a intrat in vigoare inca din 12 ianuarie 2013. Potrivit documentului, autoritatile administratiei publice locale pot adopta, pentru anul 2013, hotarari privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1309/2012, cel mult pana la nivelurile prevazute prin hotararile autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptate de catre acestea pentru anul 2012.

Totusi, un alt act normativ care a modificat recent Codul Fiscal stabileste ca primarii pot stabili nivelul taxelor cu o conditie: daca nu au inregistrate datorii pana la finalul anului 2012. Este vorba despre Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial, nr. 54, din 23 ianuarie, care prevede urmatoarele: “Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanta Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale sunt aplicabile numai de autoritatile administratiei publice locale care nu au inregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, asa cum sunt definite in Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare”.

In plus, in noul act normativ se arata ca primariile care au adoptat deja hotarari privind impozitele si taxele locale pentru 2013 in temeiul OG nr. 1/2013, dar inregistreaza arierate, vor adopta noi hotarari, in regim de urgenta, prin care sa restabileasca, incepand cu 1 februarie 2013, nivelul taxelor si impozitelor la cel prevazut de HG nr. 1.309/2012, in vigoare din 1 ianuarie 2013. 

“Autoritatile administratiei publice locale care au adoptat hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul 2013 in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 1/2013 si care nu indeplinesc conditiile de la alin. (1) adopta noi hotarari, stabilind ca incepand cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile sunt cele din Hotararea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013″

Sursa: www.avocatnet.ro


 

În ultimii 20 de ani s-au înmulțit bolile hormonale, unul din motive putând fi perturbatorii endocrini. „Chiar dacă nu avem toate răspunsurile, știm îndeajuns de multe pentru a cere reglementarea acestor substanțe conform principiului de precauție“, a spus deputata Åsa Westlund (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Suedia), al cărei raport a fost votat în comisia pentru sănătate, miercuri.

„Proiectul de raport al Parlamentului European dorește să identifice felul în care se poate evolua în abordarea substanțelor chimice care perturbează hormonii. Aș vrea să subliniez faptul că a venit timpul pentru acțiune politică. Chiar dacă nu avem toate răspunsurile, știm îndeajuns de multe pentru a cere reglementarea acestor substanțe conform principiului de precauție“,  a declarat raportoarea Åsa Westlund.   Perturbatorii endocrini afectează reproducerea și metabolismul

Perturbatorii endocrini sunt substanțe chimice care afectează sistemul endocrin, ducând la boli. Steroizii, anumite pesticide, bisfenolul și aditivii din plastic sunt potențiali perturbatori endocrini. Sistemul endocrin reglează multe din funcțiile corpului, printre care metabolismul și reproducerea, dar și comportamentul.

Raportul parlamentar cere măsuri rapide pentru protejarea copiilor, tinerilor și femeilor însărcinate, reducând cantitatea de perturbatori endocrini din produsele de cosmetică a pielii, textile și jucării. Se cer și măsuri de siguranță a clădirilor și mobilei din școli și grădinițe și includerea testelor de identificare a perturbatorilor endocrini în legislația UE privind substanțele chimice.

Sursa: www.europarl.europa.ro


Ministrul Sănătăţii, Eugen NICOLĂESCU a invitat în ziua de 24 ianuarie 2013, o pacientă la sediul ministerului, pentru a afla direct de la sursă, cu ce problemă se confruntă pacienţii care se internează în spitalele de stat, în cazul de faţă, în maternităţi.

 Problemele identificate se referă la:

 • Cadre medicale slab pregătite
 • Încurajarea cezarienelor fără argumente din partea medicilor, în detrimentul naşterilor naturale
 • În maternităţile din cadrul spitalelor publice, copilul nou-născut este luat de lângă mamă imediat după naştere
 • Comportamente diferite ale cadrelor medicale, în funcţie de veniturile pacienţilor internaţi
 • Violenţa procedurii – naşterea este brutalizată
 • Bussines-ul cu lapte praf în maternităţi – nou – născuţii nu sunt alăptaţi de către mame, ci sunt hrăniţi cu lapte praf
 • Lipsa de comunicare între instituţiile statului (de exemplu: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ANAF)
 • Lipsa unui protocol de comunicare a personalului medical cu pacienţii

Problemele întâmpinate au fost luate în vedere de către ministrul Eugen NICOLĂESCU, pentru a fi rezolvate. De asemenea, la invitaţia ministrului Sănătăţii, pacienta a acceptat să facă parte din grupul pacienţilor care vor fi consultaţi în deciziile legislative.

Sursa: www.ms.gov.ro


ministerul-sanatatii1.Reevaluarea și aplicarea protocoalelor terapeutice;
2.Majorarea fondurilor de care dispune Compania Naţională UNIFARM SA pentru achiziția de medicamente oncologice cu o sumă echivalentă cu până la 1 milion de euro, prin:
3.majorarea capitalului socialal Companiei UNIFARM prin aport in numerar;
4.încheierea unui contract de prestari serviciiintre Ministerul Sănătății și Compania Naţională UNIFARM SA, pentru achiziția de medicamente oncologice și vânzarea acestora către spitale și plata unui avans de 30%, avans ce va fi decontat la sfârșitul fiecărui an;
5.obținerea unui credit cu garanție guvernamentalăde către Compania Naţională UNIFARM SA.
6.Publicarea pe site-ulMinisterului Sănătății a stocurilor de medicamente oncologice și actualizarea saptămânalăa acestora.
7.Reproiectarea mecanismului de decontarea serviciilor medicale.
8.Intensificarea activității de control și sancționarea managerilor de spitalcare nu achiziționează medicamente oncologice de la Compania Naţională UNIFARM SA sau care intarzie achitarea facturilor restante.
9.Organizarea de achiziții centralizatepentru medicamentele utilizate frecvent, care au consumul cel mai mare. Încheierea de acorduri cadru pe durata de 2 ani de către Ministerul Sănătății și de contracte subsecvente anuale, de către unitățile sanitare.
10.Înființarea Agenției de Programe, structură cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății care va asigura reproiectarea conținutului programelor și monitorizarea desfășurării acestora prin manageri de proiect și comisii de specialitate.
11.Reorganizarea Agenției Naționale de Transplant în scopul transformării acesteia într-o instituție capabilă să gestioneze eficient, în condiții de maximă securitate și să dezvolte activitatea de transplant din România.
 

 Fragment din nota prezentată astazi de Ministerul  Sănătăţii Guvernului României

Sursa: www.ms.gov.ro
 


ministerul-sanatatiiBolnavii de cancer rămân condamnaţi la moarte. Ei trebuie să-şi procure singuri citostaticele de care au nevoie pentru a supravieţui, deoarece în spitale nu se găsesc încă medicamentele. Cu toate că ministerul a promis anul trecut că va introduce un fond de rulment de 800.000 de euro care să rezolve situaţia, nu a făcut-o. În schimb, spune că are bani puşi deoparte şi că problema citostaticelor e parţial rezolvată. Ministrul Eugen Nicolăescu şi şeful CNAS, Doru Bădescu, au fost convocaţi vineri la Guvern, începând cu ora 12.

Peste zece tipuri de citostatice lipsesc de pe piaţa din România, spun bolnavii de cancer.

Secretarul de stat Raed Arafat anunţa în decembrie anul trecut că va crea un fond de rulment de 800.000 de euro. Banii urmau să fie folosiţi de către Unifarm, compania de stat prin care sunt aduse în ţară şi distribuite citostaticele. În proiectul de buget pe 2013, nu este însă prevăzută înfiinţarea acestui fond.

În schimb, Ministerul Sănătăţii a transmis un comunicat de presă prin care dă asigurări că banii au fost puşi deoparte. Prin programul naţional de oncologie, sunt asiguraţi peste 1.000.000 de lei pentru aceste medicamente. Potrivit ministerului, cele mai multe medicamente sunt deja pe stoc sau vor intra, în următoarele zile, în depozitele companiei naţionale Unifarm.

Pacienţii bolnavi de cancer aşteaptă ajutorul statului în criza citostaticelor de peste doi ani.

 

Sursa: www.realitatea.net

 


Iniţiator: Ministerul Sănătăţii

pastile-contrafacuteRaportarea lunară a distribuţiei angro a medicamentelor va ajuta la depistarea medicamentelor contrafăcute şi la combaterea circuitelor paralele de vânzare a medicamentelor. Sistemul calităţii aplicat de distribuitorii angro de medicamente să asigure „existenţa unui sistem de urmărire care să permită detectarea oricărui medicament neconform şi, de asemenea, existenţa unei proceduri eficiente de retragere.”

Toţi operatorii din lanţul de distribuţie trebuie să „păstreze înregistrări, pentru a asigura trasabilitatea produselor distribuite de la fabricant/importator până la distribuitorul en detail” şi să dispună de „mecanisme care să permită transferul de informaţii, incluzându-le pe cele referitoare la calitate sau la reglementări legislative, între un distribuitor şi un client, precum şi transferul de informaţii către ANM, la solicitare.”

Pe baza unei raportări lunare corecte a distribuţiei angro, inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale:

- pot verifica corectitudinea eliberării medicamentelor cu sau fără prescripţie medicală;
- pot depista medicamentele contrafăcute şi preveni pătrunderea acestora în reţeaua de distribuţie autorizata;
- pot combate existenţa circuitelor paralele de vânzare a medicamentelor;
- pot evidenţia „exportul paralel”
- pot sprijini și trage un semnal de alarmă informând Ministerul Sănătăţii atunci când este cazul de a interveni pentru a reduce sau elimina un risc potenţial pentru sănătatea publică, în conformitate cu Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

O raportare lunară corectă poate garanta retragerea rapidă a seriilor de medicamente neconforme sau în cazuri de urgenţă sanitară.

Sursa: www.transparenta.ro


 
oooÎn zilele noastre, internetul îşi pune din ce în ce mai mult amprenta asupra modului în care organizațiile neguvernamentale motivează și mobilizează aliaţi pentru cauza pe care o susțin în cadrul unei campanii de advocacy. Folosirea internetului ca parte integrantă a strategiei de advocacy contribuie la formarea unei baze puternice de sprijin. Read more