lobby & advocacy

Archive for March, 2013

-În intervalul 18 – 19 martie a.c. a avut loc, la Bruxelles, cea de-a 3232-a reuniune a Consiliului Uniunii Europene – Agricultură şi Pescuit. Delegaţia României a fost condusă de Achim Irimescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Scopul întâlnirii l-a constituit adoptarea mandatului Consiliului privind Pachetul legislativ pentru reforma PAC, în vederea demarării trialogului cu Parlamentul European şi Comisia Europeană în 11 aprilie a.c. Astfel, Consiliul a supus atenţiei miniştrilor acele elemente cu caracter politic, esenţiale în vederea atingerii unui acord între statele membre UE. Dintre acestea amintim: sistemul de plată pe suprafaţă, flexibilitatea între piloni, schema de înverzire, schema pentru sprijin cuplat, cotele de zahăr. Read more


 plen_56983_22762000Luni, 25 martie 2013, prima parte a lucrărilor plenului Senatului, alocată dezbaterii şi adoptării iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi, a început cu supunerea la vot şi aprobarea ordinii de zi curente şi a programului de lucru.

În cadrul procedurilor legate de exercitarea controlului parlamentar sub raportul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii în actele legislative adoptate la nivel european, plenului Senatului a fost informat cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona pentru: Read more


journalistsÎn mod fundamental, organizaţiile apelează la mass-media pentru a difuza mesaje importante din perspectiva propriilor interese şi, implicit din cea a interesului public. Multe dintre eforturile lor se îndreaptă către relaţiile cu mass-media, întrucât vor să se asigure că problema pe care o susţin este adusă la cunoştinţa politicienilor care contează. De asemenea, organizaţiile au nevoie de simpatia şi adeziunea altor parteneri sociali.

În această situaţie cuvântul-cheie este „colaborare”. Organizaţiile trebuie să atragă mass-media de partea sa şi să o transforme într-o susţinătoare a campaniilor de advocacy pe care le iniţiază. În vederea construirii unei relaţii valoroase cu ziariştii, organizaţiile trebuie să se concentreze asupra unei comunicări eficente cu aceştia. În principiu, ceea ce ar trebui ele să facă nu este extrem de sofisticat, dar nici nu sunt aspecte de neglijat.  Read more


symbole-post-doctorant-benthos_catcherÎn Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 154 din 22 martie 2013 a fost publicată Legea nr. 49/2013 pentru modicarea articolului 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

Astfel, în  forma sa actuală, articolul 12 prevede ca susţinerea tezelor de doctorat să se poată face în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat. Această nouă dispoziţie este valabilă doar atunci când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau de experimentare. Read more


logo_ro Comisia Europeană a făcut recent plăți către Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania și Suedia din Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG). Suma totală de 24,3 de milioane de euro va ajuta 5.271 de lucrători din aceste țări să se reîncadreze în câmpul muncii, în urma concedierii lor dintr-o gamă largă de sectoare, printre care cel al automobilelor, motocicletelor, telefoanelor mobile, produselor metalice, echipamentelor electronice și activităților sociale.

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, a declarat: „FEG este un instrument eficient în sprijinirea lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor din structura comerțului mondial. S-a dovedit utilitatea sa în cazuri de concedieri în urma crizei economice. Comisia salută faptul că statele membre au convenit să continue FEG pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020”. Read more


casa_verde_iarbaMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus dezbaterii publice proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Prin acest proiect se urmăreşte transpunerea corectă şi completă a prevederilor europene din domeniu protecţiei mediului, în contextul semnalării de către Comisia Europeană a unor deficienţe de transpunere a legislaţiei. Astfel, prin acest proiect Ministerul Mediului vrea să rezolve neregulile depistate de CE. Read more


logo_roComisia Europeană a lansat săptămânile acestea rezultatele unui barometru de opinie privind implicarea europenilor în democraţia participativă. Rezultatele pentru România sunt contradictorii, dar mai degrabă triste.

Avem nevoie de ONG-uri?

Publicul român crede în majoritate că nu. La nivel european, numai 41% dintre respondenti sunt de acord cu faptul că cetăţenii europeni nu au nevoie de acest tip de organizaţii şi că dispun de alte căi prin care pot influenţa procesele politice de decizie. Totusi, datele prezentate în raport ne arată ca majoritatea respondenţilor din 5 state membre printre care şi România, alături de Grecia, Bulgaria, Portugalia şi Cipru, consideră că cetăţenii europeni nu au nevoie de ONG-uri. În România 55% dintre respondenţi sunt de acord cu această afirmaţie, iar 40% îşi exprimă dezacordul, în Grecia procentul ne arată 52% vs. 44%, în Bulgaria 49% vs. 42%, în Portugalia 49% vs. 46%, iar în Cipru 47% vs. 43%. În Malta, opinia este imparţită în mod egal de 46% dintre respondenţi de acord şi 46% în dezacord. Read more


bingoMinisterul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, în data de 21 martie 2013, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care propune înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi reintroducerea jocurilor televizate de tip bingo. Prin acest proiect se urmăreşte stabilirea unui nou cadru legislativ care să permită aplicarea unui sistem de control integrat în acest domeniu extrem de activ.

Potrivit Notei de Fundamentare, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc va reprezenta un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică şi va fi responsabil, printre altele, cu supravegherea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, exercitarea controlului tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc on-line, aplicarea unitară a legislaţiei specifice, în contextul schimbărilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmează modelul instituțional implementat cu succes de alte state din Uniunea Europeană. Read more


IPP_Institutul-de-Politici-Publice2Institutul pentru Politici Publice (IPP) a dat publicității un comunicat de presă în care critică lipsa de transparență a sistemului de achiziții publice din România, având drept referință contractele frauduloase atribuite de conducerea RADET unor firme de construcții.

În viziunea IPP, fenomenul coruperii sistemului de achiziții a scăpat de sub control autorităților române, acestea din urmă nefiind orientate spre creșterea transparenței procesului de atribuire, dar mai ales celui de execuție a contractelor.

În acest context, IPP cere ca toate informațiile despre contractele de achiziție să fie în același loc (SEAP), grupate după autoritate contractantă și domeniu, pentru ca publicul (inclusiv presa si ONG-urile) să aibă acces în timp real la aceste date, după cum se arată în comunicatul de presă. Read more


ministerul-sanatatiiÎn baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează, luni, 25 martie 2013, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătăţii, sala de consiliu, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, după cum se arată într-un anunț publicat pe site-ul instituției.

Potrivit Proiectului de Hotărâre, programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică.  Totodată, acestea sunt elaborate de către Ministerul Sănătății cu participarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Read more