lobby & advocacy

Actele normative aprobate de Guvern in sedinta din 27 martie 2013

Guvernul_RomanieiI. PROIECTE DE LEGE – Acestea au fost trimise spre Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

2. PROIECT DE LEGE privind declararea Zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar

3. PROIECT DE LEGE pentru abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru desemnarea entitatii publice care exercita, in numele statului roman, calitatea de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind infiintarea Oficiului National pentru jocuri de noroc si de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

3. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

5. HOTĂRÂRE pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

10. HOTĂRÂRE privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială

11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020, pentru domeniile mediu de afaceri, competitivitate şi energie

2. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul aplicării legislaţiei ajutorului de stat

3. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale

4. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul ocupării, incluziunii sociale şi serviciilor sociale

5. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul incluziunii populaţiei roma

6. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţii ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul sănătăţii

7. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul transporturilor

8. MEMORANDUM cu tema: realizarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica prin sistem de alimentare centralizata cu energie termica integrat (SACET) in Municipiul Bucuresti si in Municipiul Constanta.

9. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale

10. MEMORANDUM cu tema: deblocarea plăţilor din Fondul European de Pescuit (FEP)

Guvernul a primit un Memorandum întocmit de MADR în care se arată că recuperarea sumelor plătite necuvenit pentru proiectele din sit Natura 2000 este ultimul pas de îndeplinit pentru deblocarea plăţilor din Fondul European de Pescuit. Propunerea MADR este ca recuperarea sumelor plătite necuvenit să se facă prin reîntregirea bugetului FEP cu suma de 14.670.560,30 RON din bugetul naţional, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă urmând să fie înaintat în acest sens.

11. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord interguvernamental româno- uruguayan privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a membrilor de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, de a desfăşura activităţi cu scop lucrativ în statul acreditat

 
Comments

No comments yet.