lobby & advocacy

Ajutoare de stat in valoare de 116.317.000 lei pentru producatorii agricoli in perioada 2012 – 2013

ferma_micMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care se propune suma de 116.317.000 de lei ca valoare totală a ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012 – 2013.

Proiectul de act normativ stabilește categoriile de ajutoare  de stat acordate producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 și sumele aferente acestora, după cum urmează:

  • Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor, în vederea acoperirii costurilor legate de mutarea cadavrelor de animale
    Conform notei de fundamentare, ajutoarele de stat sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate în procent de până la 100%, producătorilor agricoli organizaţi în microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, care au încheiat contract de prestări servicii cu o unitate autorizată în condițiile legislației în vigoare să desfăşoare activitatea de procesare/incinerare/co-incinerare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
  • Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură – acordat sub formă de rambursare se aplică pentru cantităţile maxime de motorină achiziţionate şi utilizate până la 31 decembrie 2012 și prin proiectul menționat se decontează trimestrul IV al anului 2012, se artă în nota de fundamentare.
  • Plata primelor de asigurare
    Se asigura un astfel de ajutor pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli și pentru încurajarea acestora să asigure culturile agricole, animalele, păsările și familiile de albine, pentru anul 2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare; Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii pentru plata primelor de asigurare conform contractelor de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare.
  • Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale – se acorda conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale; Ameliorarea animalelor se desfăşoară pe baza programelor de ameliorare multianuale, iar finanţarea se realizează sub forma ajutoarelor de stat, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1857/2006.

Modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație, se stabilește astfel:
- trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr.crt.1 și 2 din anexa proiectului;
- semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr.crt.3 din anexa proiectului;
- lunar/trimestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr.crt.4 din anexa proiectului.

Prin aceste ajutoare de stat acordate producătorilor agricoli, Ministerul Dezvoltării Rurale și Agriculturii urmărește sprijinirea producătorilo agricoli în vederea obținerii unor producții de calitate ceea ce creează premisele dezvoltării și extinderii mediului de afaceri în spațiul rural.

 
Comments

No comments yet.