lobby & advocacy

Bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu 10.000 mii lei, iar serviciul de prevenire a imbolnavirii de epidemii va fi incredintat Institutului Cantacuzino

Guvernul_RomanieiHotărârea privind aprobarea Planului National de Intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masa a populaţiei generată de epidemii si pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masa a populaţiei generata de epidemii şi pandemii precum şi intervenţia rapidă şi eficientă in cazul constatării unor urgente majore de acest tip Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru microbiologie „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, a fost unul dintre actele normative care au figurat pe agenda sedinței Guvernului din 29 mai 2013.

Executivul a aprobat Planul National de Intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii in masa a populaţiei generată de epidemii si pandemii, instituind cadrul general pentru încredinţarea prestării acestui serviciu de interes economic general către Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru microbiologie „Cantacuzino”, pentru o perioada de 10 ani.

Totodată, prin prezenta Hotărâre se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 la capitolul „Sănătate”, titlul 20 „Bunuri și servicii” cu suma de 10.000 mii lei din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013. Ministerul Sănătăţii aloca suma de 10.000 mii lei Institutului Cantacuzino.

 
Comments

No comments yet.