lobby & advocacy

Ce acte normative a adoptat Guvernul in sedinta din 21 mai 2013?

fără titlu Actele normative care au fost adoptate de Guvern în ședința din 21 mai sunt următoarele:

I. PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)

• Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011;

• Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale;

• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA;

• Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Art. 53 din Legea 303/2004 privind Statutul Judecătorilor şi Procurorilor;

• Ordonanţă de urgenţă privind ratificarea scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, şi a scrisorii prin care se solicită prelungirea Aranjamentului standby între România şi FMI de tip preventiv.

III. HOTĂRÂRI

• Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin amendamentul 3 semnat la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005;

• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.5, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005;

• Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 19 iulie 2012 şi la Bucureşti la 26 iulie 2012, între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperarea Internaţională, succesoarea Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut între România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională, privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005;

• Hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012;

• Hotărâre privind finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare, pentru anul 2013;

• Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti, la 6 octombrie 2011;

• Hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la cheltuielile administrative ale Comisiei Internaţionale de Stabilire a Faptelor;

• Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A km 59+440″, judeţul Bacău;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara;

• Hotărâre pentru modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Hotărâre privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei;

• Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la hotărârea Guvernului nr.1705/2006;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2013 pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2013.

IV. BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai”-S.A. Mangalia aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EUROTEST”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IPROCHIM”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IAR”-S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “OIL TERMINAL”-S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

V. MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de note verbale, a unui acord pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru înfiinţarea unei entităţi comerciale mixte – operator al noului Pod combinat (rutier şi feroviar) între cele două state peste fluviul Dunărea între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia, la 28 februarie 2013;

• Memorandum cu tema: Aprobarea asocierii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de co-organizator al Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe (Bucureşti, 28-29 octombrie 2013);

• Memorandum cu tema: Negocierea unui acord cu partea ungară privind legăturile rutiere transfrontaliere;

• Memorandum cu tema: Ocuparea, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, a postului vacant de la Primăria comunei Gura Caliţei, judeţul Vrancea;

• Memorandum cu tema: Completarea cadrului legal existent în domeniul exproprierii pentru cauza de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.

Accesând www.gov.ro puteți consulta întreagă listă de acte normative incluse pe agenda de Sedintei Guvernului din 21 mai 2013.

 
Comments

No comments yet.