lobby & advocacy

Ce este o Agenda Legislativa si care sunt pasii de urmat pentru realizarea ei?

promo-agenda-legislativa200O Agenda Legislativă este un raport profesionist în care sunt prezentate principalele probleme cu care se confruntă membrii unei organizații sau coaliții și soluțiile pentru eliminarea lor, susținute de fapte și date statistice. Membrii sunt un element-cheie în realizarea unei agende legislative, întrucât conținutul ei derivă din dorințele, nevoile, obstacolele, nemulțumirile și preocupările lor. Practic, o agendă legislativă reprezintă interesele membrilor și este, totodată o reflectare a misunii și viziunii organizației.

Crearea și implementarea unei agende legislative presupune, în principiu, parcurgerea, următoarelor etape:

  • Pregătire: identificare, selecție, redactare

1. Identificarea problemelor –  problemele identificate trebuie să fie relevante pentru toți membrii organizației/coaliției;

2. Cercetare pentru înțelegerea în detaliu a problemelor (discuții deschise, oneste, sondaje, chestionare);

3. Selecția problemelor și stabilirea priorităților – această etapă reprezintă o provocare pentru coalițiile multi-sectoriale;

4. Desemnarea responsabilităților: task force, comitete speciale;

5. Redactarea agendei legislative – aceasta va fi revizuită și actualizată periodic în funcție de fluxul de nevoi ale membrilor organizației;

  • Implementare

6. Lansarea publică a agendei legislative  – evenimentul de lansare trebuie să includă toate părțile interesate (membrii organizației/coaliției, oficialități, mass-media);

7. Promovarea agendei legislative – popularizarea problemelor prin intermediul presei, prin încheierea de parteneriate cu cei care vă susțin propunerile, prin implicarea activă a membrilor, prin organizarea de seminarii și discuții.

În esență, Agenda Legislativă reprezintă un document strategic de advocacy pentru întocmirea căruia este necesară munca în echipă, implicarea activă a membrilor organizației.  Crearea Agendei Legislative mobilizează organizația pentru a-și folosi capacitatea de influențare a politicilor publice prin stabilirea unor priorități legislative și prin comunicarea acestora către factorii de decizie.

 
Comments

No comments yet.