lobby & advocacy

CE propune masuri de prevenire a discriminarii lucratorilor pe baza nationalitati in UE

 logo_roComisia Europeană a propus o serie de măsuri care să asigure o mai bună aplicare a legislației UE în domeniul dreptului persoanelor de a lucra în alt stat membru, pentru a-i ajuta astfel pe cetățeni să își exercite drepturile în practică. În prezent, indiferent dacă legislația națională este conformă sau nu cu normele UE, există în continuare problema necunoașterii acestor norme de către angajatorii din sectorul public și privat.

Necunoașterea sau neînțelegerea normelor este o sursă majoră de discriminare pe motive de naționalitate. La rândul lor, cetățenii consideră că nu știu la cine să apeleze în statul membru gazdă, atunci când se confruntă cu probleme legate de dreptul lor la liberă circulație. Scopul propunerii Comisiei este de a depăși aceste dificultăți și de a contribui la prevenirea discriminării lucrătorilor pe baza naționalității, oferind soluții practice.  

 László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Libera circulație a lucrătorilor este un principiu cheie al pieței unice a UE. Având în vedere că în acest moment nivelurile șomajului sunt cu mult mai ridicate în anumite state membre față de altele, este cu atât mai important să ajutăm persoanele care doresc să lucreze în altă țară a UE să poată face acest lucru cu ușurință. Mobilitatea forței de muncă este avantajoasă pentru toată lumea: ea aduce beneficii atât economiilor statelor membre, cât și lucrătorilor în cauză. Această propunere va ajuta lucrătorii să depășească dificultățile cu care se confruntă atunci când doresc să lucreze în altă țară din UE.”

Dacă va fi aprobată de Parlamentul European și de Consiliu, propunerea va contribui la asigurarea unei aplicări efective și eficiente a legislației existente. Statele membre vor trebui:

1. să creeze puncte de contact naționale care să ofere informații, asistență și consiliere, astfel încât lucrătorii migranți din UE și angajatorii să fie mai bine informați cu privire la drepturile lor

2. să ofere căi de atac adecvate la nivel național

3. să permită sindicatelor, ONG-urilor și altor organizații să demareze proceduri administrative sau judiciare în numele lucrătorilor individuali în caz de discriminare

4. să asigure o informare mai bună a lucrătorilor migranți din UE și a angajatorilor în general.

Conform unui sondaj Eurobarometru din septembrie 2011, 15 % din cetățenii UE nu iau în calcul posibilitatea de a lucra în alt stat membru deoarece consideră că există prea multe obstacole în acest sens. Printre aceste obstacole se numără:

1. condițiile de recrutare diferite

2. condițiile de naționalitate pentru accesul la anumite posturi

3. condițiile de lucru diferite în practică (precum remunerarea, perspectivele de carieră și gradul)

4. problemele legate de accesul la avantaje sociale care sunt supuse unor condiții mai ușor de îndeplinit de către cetățenii respectivului stat decât de către cetățenii UE (de exemplu, condiția rezidenței)

5. faptul că experiența și calificările profesionale dobândite în alte state membre nu sunt luate în considerare sau sunt luate în considerare în mod diferit.

 Pe lângă consecințele profesionale și personale pe care aceste obstacole le au asupra persoanelor respective, ele afectează negativ și integrarea acestora pe piața muncii și în societatea țării gazdă.

Pentru informații suplimentare citiți aici:

http://ec.europa.eu/romania/news/26042013_comisia_propune_imbunatatirea_aplicarii_drepturilor_lucratorilor_la_libera_circulatie_ro.htm

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

 
Comments

No comments yet.