lobby & advocacy

Codul audiovizualului, modificat de CNA pentru a-i proteja pe minori

logo-CNAConsiliul Naţional al Audiovizualului  a adoptat joi, 28 martie 2013 o  serie de măsuri menite să asigure protecţie minorilor vizavi de conţinutul audiovizual la care sunt expuşi. Aşadar, potrivit Deciziei nr. 141, posturilor de televiziune li se va limita posibilitatea de a difuza ştiri referitoare la violenţa în şcoli. Astfel  de relatări se vor putea fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului. Totodată, există şi o excepţie, cea în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

De asemenea, radiodifuzorul trebuie să se asigure că materialul oferit pe post nu oferă niciun indiciu care să permită identificarea minorilor implicaţi în acte de violenţă sau de natură sexuală. Mai mult, televiziunile nu vor mai avea voie să facă trimitere către adresele unde pot fi găsite imaginile cu pricină. „Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini şi nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese”, după cum se arată în Decizie.

O altă măsură luată de CNA face referire la emisiunile de tip reality show. Acestea vor fi însoţite de o menţiune specială atunci când conţinutul lor are la bază şi elemente de ficţiune,  potrivit noului alineat al articolului 14: „Se semnalează, la început şi la sfârşit, precum şi la reluarea după pauze publicitare, prin menţiunea “Acest program este o ficţiune”, afişată lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 10 secunde.”

Tot prin această Decizie este modificat şi articolul 18 care va avea următorul cuprins:

„Art. 18 - Nu pot fi difuzate în intervalul orar 06,00 – 23,00 producţii care prezintă:
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;
c) persoane în ipostaze degradante;
d) lupte nereglementate de federaţii sportive naţionale sau internaţionale.”

 Altă completare a Codului de reglementare a conţinutului audiovizual vizează programele 18+ care nu vor putea fi difuzate de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia ţării noastre. Însă, serviciile de programe 18+ ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii,  numai dacă se respectă anumite condiţii, cum ar fi:

a) criptat și în cadrul unor pachete opţionale, special dedicate adulţilor, disponibile numai în intervalul orar 01,00 – 05,00, în cazul retransmisiei analogice;
b) criptat și restricţionat prin intermediul unui sistem de control parental, în cazul retransmisiei digitale.
(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, în pachete care conţin exclusiv astfel de programe şi necondiţionat de achiziţia altor pachete de servicii.
(4) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiţii mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conţin astfel de programe.
(5) Sistemul de control parental prevăzut la alin. (2) lit. b) trebuie să asigure restricționarea accesului la programele 18+, astfel:
a) accesul să fie posibil numai în baza unui cod personal, special dedicat restricționării acestor programe, format din cel puţin 4 cifre; cifrele nu trebuie să fie vizibile pe ecran în momentul tastării; la prima punere în funcțiune a decodorului accesul la programele 18+ trebuie să fie inițial blocat;
b) accesul să fie reblocat în orice situaţie în care se modifică contextul vizionării, cum ar fi schimbarea programului, trecerea sistemului de recepţie în stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, după realimentarea cu tensiune.
(6) În momentul punerii în funcţiune a sistemului de recepţie, distribuitorul de servicii are obligaţia să stabilească, împreună cu abonatul, codul de acces prevăzut la alin. (5) lit. a); se recomandă evitarea stabilirii codului „1234” sau a unui cod format din aceeaşi cifră.
(7) În cadrul instrucţiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie să explice, în termeni simpli şi clari, modul de funcţionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului de acces şi a păstrării confidenţialităţii acestuia.”

De asemenea, prin prezenta decizie se va introduce un nou mesaj de avertizare atunci când are loc difuzarea unor imagini şocante. Articolul care cuprinde această prevedere  este  articolul 29 şi are următorul cuprins „ Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal „Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.”, mențiune ce va fi și afişată, static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violență în mod repetat în cadrul aceleiași producții audiovizuale.”

 Măsurile din Decizia nr. 141 din 28 martie 2013 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, partea I.

 
Comments

No comments yet.