lobby & advocacy

Comisia Europeana incurajeaza mobilitatea studentilor si cercetatorilor din afara UE prin crearea unor conditii mai atractive

studii_joburi_studentiUniunea Europeană vrea să atragă cercetătorii şi studenţii talentaţi din afara UE, întrucât aceste persoane, prin cunoştinţele şi competenţele lor, pot contribui la creştere şi competitivitate.  Cu alte cuvinte, UE vrea să-şi menţină atractivitatea ca centru mondial de excelenţă şi să încurajeze mobilitatea celor mai buni şi mai pregătiţi studenţi.

În acest sens, se fac demersuri pentru a facilita circulaţia în interiorul UE şi se iau măsuri de la înlăturare a birocraţiei excesive, un adevărat impediment pentru cei care vin să studieze sau să cerceteze aici.

Potrivit comunicatului, normele actuale pentru obținerea unei vize pentru studenți sau a unui permis de ședere sunt adesea complexe și neclare; procedurile pot fi de lungă durată și variază considerabil de la un stat membru la altul, iar transferul dintr-un stat membru în altul poate fi foarte dificil sau chiar imposibil.

În această situaţie, a fost propusă o nouă legislaţie care va înlesni mobilitatea studenţilor şi a cercetătorilor , va prevedea mai multe oportunităţi de acces pe piaţa forţei de muncă pe durata şederii lor  şi va înlocui dificultăţile birocratice depistate cu condiţii mai atractive pentru aceştia.

Concret, cele două directive actuale privind studenții și cercetătorii vor fi modificate și înlocuite cu o nouă directivă unică, care, după cum se arată în comunicat, va îmbunătăți:

  • garanțiile procedurale, în special prin stabilirea unui termen de 60 de zile în care autoritățile statelor membre să decidă cu privire la o cerere de acordare a unei vize sau a unui permis de ședere, ceea ce va face ca procesul aferent cererii de viză să fie mai clar și transparent;
  •  mobilitatea în interiorul UE și transferul de competențe și de cunoștințe. Normele mai simple și mai flexibile vor spori posibilitatea ca cercetătorii, studenții și stagiarii remunerați să se deplaseze în interiorul UE, lucru extrem de important pentru studenții și cercetătorii care participă la programe comune. Membrii de familie ai cercetătorilor vor beneficia, de asemenea, de anumite drepturi de mobilitate;
  •  accesul pe piața muncii. Pe perioada studiilor, studenții vor avea dreptul să lucreze cel puțin 20 de ore pe săptămână astfel încât aceștia să se poată întrețină în mod adecvat și să aducă o contribuție din punct de vedere economic. De asemenea, cercetătorii și studenții vor putea rămâne, în anumite condiții, pe teritoriul statului membru pe o perioadă de 12 luni de la finalizarea studiilor/cercetării în vederea identificării oportunităților de angajare sau de creare a propriei afaceri. Aceasta nu înseamnă în mod automat dreptul de a lucra, deoarece acordarea unui permis de muncă rămâne o responsabilitate la nivel național;
  • protecția generală a altor categorii suplimentare de resortisanți din afara UE, cum ar fi persoanele „au pair”, elevii și stagiarii remunerați, care nu intră în sfera legislației UE existente.

„Demersurile pentru a veni în UE în scopul cercetării sau studiului sunt mult mai complicate decât ar trebui. Trebuie să înlăturăm aceste obstacole pentru ca Uniunea Europeană să fie mai deschisă persoanelor talentate. Acest tip de mobilitate va fi în folosul UE și al economiei noastre ca urmare a circulației cunoștințelor și a ideilor.” a declarat comisarul UE pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, informează comunicatul.

Noua directivă urmează a fi discutată, iar Parlamentul European şi Consiliul UE trebuie să o aprobe. Se prevede ca normele propuse să intre în vigoare începând cu 2016. Propunerea de directivă a fost publicată luni pe site-ul Comisiei Europene.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi: http://ec.europa.eu/romania/news/25032013_cercetatori_si_studenti_straini_ro.htm

 
Comments

No comments yet.