lobby & advocacy

Cotele contributiilor sociale in 2013: Ce schimbari aduc proiectele de buget publicate de Finante?

mfinanteMinisterul Finanţelor a publicat în dezbatere publică proiectul bugetului de stat pentru 2013, precum şi proiectul bugetului de asigurari sociale pentru acest an. Deşi cotele contribuţiilor rămân la acelaşi nivel, în actele normative date publicităţii luni, există totuşi şi câteva noutăţi în privinţa asigurărilor sociale din acest an.

Legea bugetului asigurărilor sociale, publicată în dezbatere publică de Finanţe, păstrează nivelul contribuţiilor sociale obligatorii la pensii şi şomaj la aceeaşi valoare ca în 2012.

Contribuţii la pensii  

Astfel, exact ca anul trecut, cotele de contribuţie de asigurări sociale pentru 2013 sunt:

 • 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori;  

• 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi si 25,8 % datorate de angajatori;  

• 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajaţi si 30,8% datorate de angajatori.

Proiectul MFP mai stabileşte că, în cota de contribuţie individuală de asigurari sociale, este inclusă şi cota de 4% aferentă  fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Vă reamintim că anul trecut această cotă se situa la valoarea de 3,5% din CAS datorat de angajat.

“În anul 2013, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 0,9% asupra sumelor plătite şi se suporta din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv”, mai prevede proiectul de act normativ citat. Coeficientul este redus faţă de anul trecut, când fusese stabilit la 1% din sumele plătite.

De asemenea, proiectul mai stabileşte ca, în anul 2013, tariful pentru un talon de plată la domiciliul  beneficiarilor, în situaţia  în  care  aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Şomaj

Nici contribuţiile la şomaj nu sunt modificate comparativ cu anul 2012. Şi în acest an, cotele sunt stabilite la nivelul de:

• 0,5% – contribuţia datorata de angajatori;

 • 0,5% – contribuţia individuala.

De asemenea, angajatorii mai datorează o contribuţie de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, cuprinsă între 0,15% – 0,85%, precum şi o contribuţie de 0,25% pentru la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Prin proiectul de buget propus pentru 2013, Guvernul a sistat totuşi acordarea de credite în condiţii avantajoase şi fonduri nerambursabile pentru crearea de locuri de muncă în acest an.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj permitea, prin art. 86, ca, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri, unităţi corporatiste, asociaţii familiale sau PFA-uri care să creeze locuri de muncă, să poată fi acordate credite pentru investiţii, pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu o dobândă de 50% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României. În cadrul acestei facilităţi, creditele se acordau pe baza unor studii de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri ce urmau să fie create.

De asemenea, tot pentru crearea de locuri de muncă, art. 86^1 din Legea şomajului prevedea chiar şi acordarea de fonduri nerambursabile. Vizate de această măsură erau atat întreprinderile mici şi mijlocii şi unităţile cooperatiste (care să încadreze în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri pe care să îi menţină în activitate cel puţin 4 ani), cât şi asociaţiile familiale ori PFA înfiinţate de şomeri.

“În anul 2013 nu se acorda credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86  si 86^1 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru  şomaj  şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu  modificările şi completările ulterioare”, stabilesc însă reglementările din Legea bugetului asigurărilor sociale, aflată în stadiul de proiect.

Sănătate

În ceea ce priveşte CASS, proiectul legii bugetului de stat pentru 2013 menţine nivelul contribuţiei la sănătate la nivelul din 2012, şi anume:

 • 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art.258 din Legea nr.95/2006;

 • 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 • 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.

Creşte salariul mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale  

Proiectul de buget al asigurărilor sociale conceput pentru 2013 majorează cu peste 100 de lei câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.   În timp ce în 2012 acest câştig salarial era 2117 lei, în 2013 el va creşte până la 2223 lei.

În aceste condiţii şi cuantumul ajutorului de deces ar urma să se majoreze tot până la 2223 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului.

În schimb, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces ar urma să fie in 2013 de 1112 lei , faţă de 1059 de lei, cât era anul trecut.

Sursa: www.avocatnet.ro

 
Comments

No comments yet.