lobby & advocacy

De la tema la actiune in procesul de advocacy

i-0baebc7c066e81e9e862ebea1d10ff2d-6a00d8341c4e6153ef010535a11220970c-800wiOrganizarea și programarea în timp a campaniei de advocacy implică, în principiu, parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

1. Definirea obiectivelor

2. Identificarea obstacolelor care împiedică atingerea obiectivelor

3. Selectarea țintelor asupra cărora se vor exercită influențe

4. Alegerea momentului și a tehnicilor de advocacy potrivite pentru intervenție

5. Demararea campaniei de advocacy, cu monitorizarea sistematică a output-urilor și aplicarea din mers a corecțiilor necesare

Cunoașterea direcției: formularea obiectivelor

Vă avertizăm că în procesul de advocacy povestea formulării obiectivelor este aceeași ca în orice alt timp de campanie! Stabilirea obiectivelor realiste este absolut importantă pentru ca programul sau campania în curs de planificare să aibă o direcție și să obțină un rezultat. Odată definite obiectivele trebuie urmărite cu perseverență.

Ele reprezintă întreaga bază a campaniei prin stabilirea precisă a realizărilor cheie. Practic, acestea devin raționamentul cheie din spatele strategiei, stabilesc agenda acțiunilor ce urmează a fi îndeplinite și criteriile de evaluare pe parcursul demersului.

Pentru formularea obiectivelor vă este de mare ajutor dacă răspundeți la următoarea suită de întrebări:

• Ce dorim să obținem?

• De unde știm că am obținut ceea ce ne-am propus?

• Ce se va întâmpla după ce ne atingem obiectivele?

• Când vrem să obținem?

• Ce ne oprește să obținem ceea ce vrem?

Trebuie să știți că există anumite constrângeri legate de formularea obiectivelor:

o Alinierea la obiectivele organizației – campaniile de advocacy trebuie să sprijine obiectivele organizației și trebuie dezvoltate în așa fel încât să fie în concordanţă cu misiunea şi viziunea asumată de organizație, cu valorile şi principiile la care aderă şi nevoile şi idealurile grupului în numele căruia acţionează;

o Visurile, dorințele nu sunt obiective – important este să fiți realiști cu privire la rezultatele ce pot fi obținute și să rezistați tentației de a promite prea mult; o Verificarea ecologică a obiectivelor – este bine să vă întrebați cine, unde, când, cum va mai fi afectat de consecințele atingerii obiectivelor și dacă îndeplinirea lor conduce la efecte negative;

Un obiectiv corect implică nominalizarea expresă a responsabililor cu îndeplinirea sa;

o Obiectivele trebuie să fie ancorate în timp – dacă vă stabiliți când trebuie să ajungeți la o anumită finalitate, atunci aveți posibilitatea de a vă regla ritmul sau puteți crea alianțe atunci când aveți nevoie de ajutor;

Stabilirea obiectivelor într-o manieră măsurabilă – cuantificarea obiectivelor face evaluarea mult mai ușoară.

Pentru definirea obiectivelor rețineți acronimul SMART:

S: specific, clar, punctual, adaptat problemei în mod precis

M: măsurabil

A: abordabil, omenește posibil

R: realist, realizabil (cu resurse disponibile pentru a-l îndeplini)

T: planificat în timp, temporal

Este evident că definirea obiectivelor ajută la bunul mers al lucrurilor într-o campanie de advocacy, în sensul că ele sunt cele care ghidează fiecare decizie. Atenție: nu este suficient ca ele să fie doar conștientizate, ci trebuie să găsiți parametrii corecți pentru a le pune în aplicare. Apoi respectați-le cu rigoare!

 
Comments

No comments yet.