lobby & advocacy

Formarea coalitiilor

echipaIdeea de a crea alianțe și de a lupta împreună pentru o cauză este specifică pentru spiritul activităților de advocacy. Motivul pentru care  diverse grupuri ale societății civile se organizează în coaliții vizează crearea unui cadru relaționist, prin care se poate ajunge la o soluție care să împace toate părțile, fără învingători sau victime.

Ce este o coaliție?

Coaliția reprezintă o structură asociativă, un aranjament interuman sau organizațional în care mai multe persoane sau organizații adunate laolată promovează o inițiativă legislativă, un program de politici în baza unui mănunchi de interese comune.

Coalitia? La ce bun?

O coaliție bine închegată poate contribui la succesul unei campanii de advocacy. O coaliție crește șansele ca problema semnalată de grupurile de interese să atragă atenția decidenților politici și mass-mediei. O coaliție poate stârni curiozitatea și poate determina implicarea. O coaliție zorește formularea soluțiilor pentru problema expusă, prin forță mesajului. O coaliție  generează încredere și permite accesul pe lângă factorii politici. O coaliție conferă membrilor vizibilitate, reprezentativitate și resurse multiple.  O coaliție încurajează dialogul și propunerile de schimbare.

Când formăm o coaliție?

Este bine să construim o coaliție atunci când ştim ce înseamnă aceasta, cum funcționează, care este rolul membrilor în coaliție şi cum poate fi utilizată pentru influențarea deciziilor. Înțelegerea greșită a rolului unei coaliții sau alegerea unui context nefavorabil pot conduce la eşecul coaliției în campania propusă.

Ce forme pot lua coalițiile?

• Formale: entități structurate cu un mod de operare foarte clar;

• Informale: structuri flexibile cu o conducere de grup;

Coalițiile formale au o structură bine determinată și funcționează după reguli și proceduri bine definite. De asemenea,  conducerea este bine structurată, din ea făcând parte Preşedintele, Vicepreşedintele, Consiliul de Administrație, etc. Prin toate aceste aspecte definitorii, coalițiile formale comportă și un dezvantaj: sunt  inflexibile, birocratice, determină apariția conflictelor de putere şi determină riscul de a fi utilizată numai în avantajul conducerii, fără a se mai baza pe interesul membrilor.

La polul opus, cele informale dispun de mai multă flexibilitate, cadrul general de funcționare este stabilit de membri, iar reprezentativitatea este bazată pe nevoi şi probleme identificate. Dar și în cazul lor pot fi întrezărite anumite dezavantaje precum: riscul lipsei de responsabilitate a membrilor, confuzia acestora, apariția erorilor de comunicare, transmiterea de mesaje confuze şi nevoia organizării unui secretariat central.

 
Comments

No comments yet.