lobby & advocacy

Guvernul a aprobat amanarea intrarii in vigoare a Legii nr. 197/2012 privind acreditarea serviciilor sociale

Guvernul_RomanieiLa propunerea Ministerului Muncii, Familiei, protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Guvernul a aprobat ieri, 29 mai 2013, proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38, precum şi pentru modificarea art. 37 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Ordonanţa de urgenţă propune următoarele:
• modificarea datei de intrare în vigoare a legii de la 1 iunie 2013 la 1 ianuarie 2014;
• modificarea termenului de elaborare de către MMFPSPV a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012, de la 1 martie 2013 la 1 noiembrie 2013;
• modificarea datei până la care se realizează evaluarea furnizorului acreditat, conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, de la 31 decembrie 2014 la 31 decembrie 2015.

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, propune un nou sistem de acreditare care are în vedere, pe de o parte, acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi, pe de altă parte, acreditarea serviciilor sociale. În ceea ce privește evaluarea serviciilor sociale, aceasta nu se va mai realiza în baza unui singur set de standarde generale, ci se va lua în calcul și un set de standarde minime de calitate, specifice diverselor categorii de servicii sociale.

Totodată, procedura de acreditare presupune două etape, una de verificare administrativă realizată de personalul de specialitate de la nivelul MMFPSPV și una de evaluare în teren, realizată de inspectorii sociali de la nivelul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială.

Potrivit Notei de Fundamentare a proiectului noua procedură se va aplica atât furnizorilor de servicii sociale care erau deja acreditaţi la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.197/2012 cu modificările ulterioare, cât şi celor noi intraţi în sistem.

Până la intrarea în vigoare a Legii 197/2012, potrivit noului termen, procesul de acreditare în domeniul serviciilor sociale se va derula în baza procedurilor actuale.

Află cum au justificat oficialii necesitatea amânării intrării în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind acreditarea serviciilor sociale: http://lobby-advocacy.ro/mfpspv-propune-ca-intrarea-in-vigoare-a-legii-nr-1972012-privind-acreditarea-serviciilor-sociale-sa-fie-amanta/

Actul normativ menționat s-a aflat în dezbatere publică, pe site-ul oficial al MFPSPV, până la data de 29 mai 2013.

 
Comments

No comments yet.