lobby & advocacy

Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice cartea electronica de identitate si rezidenta

Ministerul Afacerilor Interne a dat spre dezbatere publică un proiect de act normativ în care propune introducerea unor documente electronice de identitate/rezidenţă, ca alternativă pe lângă actele clasice.

Este vorba despre documentele CEI şi CER. Acestea se eliberează numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta potrivită intereselor sale: cu sau fără amprente digitale. În proiect se precizează faptul că datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi introduse în documentele electronice şi nu se stochează în baze de date pentru interogări ulterioare.

Conform notei de fundamentare, introducerea noilor documente poate contribui la sporirea calităţii serviciilor comerciale, prin utilizarea funcţiei semnăturii electronice. Mai mult, implementarea acestei propuneri oferă garanţii suplimentare cetăţenilor împotriva furtului de identitate.

În ceea ce priveşte conţinutul de date al actelor de identitate, în cazul cărţii de identitate clasice proiectul prevede ca aceasta să conţină date în format tipărit, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă, suplimentare faţă de cele aflate în circulaţie în prezent.

Astfel, printre datele cu caracter personal vizibile se numără: numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia titularului, data şi locul naşterii, imaginea faciala, semnătura olografă, CNP, adresa de domiciliu.

În cazul cărţilor electronice de identitate şi rezidenţă, care sunt de tip smart card, datele curprinse sunt următoarele:
- datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
- prenumele părinţilor titularului;
- certificate digitale;
- date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi imaginile impresiunilor papilare a două degete;

Alte informaţii despre CEI şi CER

  • CEI şi CER nu utilizează tehnologia RFID
  • CEI şi CER vor avea încorporat un cip dublă interfaţă, cu contact şi contactless (Cip-ul va include un microcontroler integrat, cu capabilităţi de procesare criptografică, o memorie internă şi o antenă pasivă)

Asigurarea confidenţialităţii datelor transmise/primite între CEI/CER şi cititor se face prin utilizarea metodelor criptografice şi/sau unei infrastructuri de chei publice. Accesul la datele necesare creării semnăturilor digitale va fi permis numai după o validare suplimentară de către titularul CEI, cum ar fi un număr personal de identificare (PIN).

De asemenea, sunt implementate măsuri de protecţie avansată împotriva accesului neautorizat şi duplicării informaţiilor.
Interfaţa cu contact asigură titularului CEI/CER conexiunile la sisteme informatice pentru autentificare şi autorizare.

Memoria inclusă în cip va avea următoarele zone:

  • zona de date cu caracter personal (cele prevăzute în forma şi conţinutul CEI/CER), protejată la scriere/ modificare, astfel încât să nu fie posibilă înscrierea altor date decât cele permise de lege;
  • zona de date biometrice, la care accesul se face numai pe baza unor certificate digitale eliberate de statul român;
  • zone de certificate digitale

În privinţa certificatelor digitale înscrise în CEI/CER, trebuie menţionat că acestea reprezintă o „carte de identitate” virtuală şi permit identificarea fără echivoc a titularului în mediul electronic. Existenţa acestor certificate va da posibilitatea titularului de a utiliza „semnătura digitală”, ceea ce pentru documentele electronice echivalează cu semnătura olografă aplicată pe documentele tipărite. Dintr-o altă perspectivă, semnătura digitală nu poate fi negată de titular, în sensul că ulterior utilizării acesteia nu va putea invoca faptul că a fost falsificată, se menţionează în proiectul de act normativ.

Prezentul demers legilativ, iniţiat în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.82/2012, urmăreşte realizarea unui cadru normativ privind forma şi conţinutul actelor de identitate şi ale dovezii de reşedinţă. Vă precizăm faptul că  documentul de referință a fost adoptat de Guvernul României în decembrie 2012, însă nu a fost încă aprobat în Parlament, ceea ce înseamnă că, cel puţin la nivel teoretic, textul ordonanţei poate fi modificat şi completat. Ordonanța de urgență reglementează, printre altele, introducerea cărții electronice de identitate, ca act de identitate al cetățenilor români și document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.

Până la asigurarea suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă, cărţile de identitate, cărţile de identitate provizorii, cărţile de rezidenţă şi cărţile de alegător se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor actelor normative prevăzute în prezenta hotărâre, aplicabile până la data intrării în vigoare a acesteia, informează Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 2 martie 2013 şi poate fi consultat accesând www.mai.gov.ro, secţiunea Transparenţă decizională.

 

 
Comments

No comments yet.