lobby & advocacy

Noi reglementari privind examinarea pentru obținerea permisului de conducere

scoala-de-soferiMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin prin care propune noi modificări și completări ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Noul proiect legislativ vizează acordarea calificativului ”admis” sau ”respins” în urma examinării celor două probe susținute pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretică, respectiv proba practică.

Referitor la proba practică, aceasta se va desfășura în felul următor: pentru autovehiculele din categoria AM  proba va fi susținută doar în poligon,  pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv doar pe traseu, iar pentru cele din categoriile A1, A2 şi A atât în poligon, cât și în traseu.

În ceea ce privește promovarea examenului, în proiect, sunt menționate următoarele reguli:

• Promovarea probei teoretice le permite candidaților ca pe parcursul unui an de zile de la data absolvirii cursurilor de pregătire teoretică și practică să susțină succesiv proba practică;

• Nereușita la proba teoretică blochează accesul candidaților la susținerea probei practice, însă proba teoretică poate fi susținută, în cadrul unei noi examinări, după cel puțin 15 zile de la data obținerii calificativului ”respins”.

• În cazul nepromovării probei practice aceasta poate fi reluată după 15 zile de la data obținerii calificativului, fără susținerea probei teoretice, dar cu prezentarea dovezii efectuării a șase ore de pregătire practică.

• Având în vedere că pentru categoriile A1, A2 și A, proba practică are două componente, una în poligon și una pe traseu, regula prevede ca obținerea calificativului ”admis” la proba practică în poligon să permită accesul la susținerea probei practice pe traseu.

• Dacă candidatul nu promovează ambele probe pe parcursul unui an de la data absolvirii cursurilor de pregătire teoretică și practică, pentru a fi reexaminat este nevoit să efectueze un nou curs de pregătire teoretică.

Conform prezentului proiect, proba practică se susţine numai cu examinatori atestaţi de către D.R.P.C.I.V. Aceştia pot fi diferiţi pentru fiecare dintre componentele probei practice. De asemenea în proiectul de act normativ apare mențiunea conform căreia atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii, probele se susţin în zile diferite, pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitată.

Totodată , în proiect sunt stipulate și câteva condiții vizavi de conținutul testelor în baza cărora se susține proba teoretică.

Astfel, potrivit proiectului, proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

a) pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute. Se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări;

b) pentru categoriile B1, B, C1, C, Tr, D1, D, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 minute. Se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 22 întrebări;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute. Se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 9 întrebări.

De asemenea, este menționat și faptul că testele vor conține noțiuni specifice categoriilor pentru care se susține examinarea. Spre exemplu, dacă un candidat ar dori să obțină un permis la categoriile AM, A1, A2 și A ar putea primi întrebări legate de folosirea echipamentelor de protecție (mănuși, cizme, cască) sau despre vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Referitor la proba practică de conducere a motocicletei în poligon aceasta este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult 3 minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare, condiție asemănătoare și în cazul probei pentru moped, doar cu scurtarea timpului de efectuare a traseului de la 3 minute la 2 minute.

Mai mult, la susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 şi A candidatul va conduce însoţit, pe acelaşi vehicul, de un instructor din cadrul unităţii autorizate. Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparţinând unităţii autorizate şi condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator şi candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicaţii, după cum se arată în proiect.

Pentru informații suplimentare legate de acest proiect de act normativ accesați www.mai.gov.ro, secțiunea Transparență decizională.

 
Comments

No comments yet.