lobby & advocacy

Proiect MFP: Reintroducerea jocurilor televizate de tip bingo si infiintarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

bingoMinisterul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, în data de 21 martie 2013, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care propune înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi reintroducerea jocurilor televizate de tip bingo. Prin acest proiect se urmăreşte stabilirea unui nou cadru legislativ care să permită aplicarea unui sistem de control integrat în acest domeniu extrem de activ.

Potrivit Notei de Fundamentare, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc va reprezenta un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică şi va fi responsabil, printre altele, cu supravegherea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, exercitarea controlului tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc on-line, aplicarea unitară a legislaţiei specifice, în contextul schimbărilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmează modelul instituțional implementat cu succes de alte state din Uniunea Europeană.

Concret, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Notoc va permite:

  • creşterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea şi combaterea jocurilor de noroc neautorizate şi prin crearea cadrului necesar autorizării operatorilor de jocuri de noroc on-line;
  • îmbunătățirea coordonării, colaborării și schimbului de informaţii între instituțiile cu competențe în domeniu, pentru asigurarea diminuării potenţialei evaziuni fiscale în domeniu;
  • o mai bună coordonare şi gestionare a supravegherii şi controlului în domeniul jocurilor de noroc.

Aşadar, o altă categorie de jocuri de noroc vizate de acest proiect sunt cele desfăşurate în mediul online din care, actualmente, statul român nu încasează niciun venit. “În cadrul pieţei jocurilor de noroc un segment major îl reprezintă, domeniul jocurilor de noroc on-line, segment reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, care nu funcţionează în prezent, astfel că statul român nu încasează venituri din această activitate comercială”, după cum se arată în nota de fundamentare.

Motivele care au stat la baza elaborării prezentului proiect sunt următoarele:

  • crearea de noi locuri de muncă în condiţiile actuale de criză economică la nivel european;
  • creşterea veniturilor la bugetul de stat prin plata de taxe de licenţiere şi autorizare, de impozite pe veniturile din jocurile de noroc, impozitul pe profit platit de organizatorii de jocuri de noroc, precum şi de impozite pe salariile plătite de organizatori angajaţilor;
  • eliminarea barierei privind interzicerea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune din piaţa jocurilor de noroc, întrucât această situaţie a condus la crearea unui mediu neconcurenţial, datorită faptului că în legislaţia actuală a fost menţinută organizarea de jocuri de noroc tip bingo în săli;
  • evitarea migraţiei jucătorilor către jocurile de noroc nereglementate;
  • armonizarea sistemului unitar de reglementare;
  • ţinând cont de popularitatea de care s-a bucurat acest tip de joc de noroc, se reintroduce în categoria jocurilor de noroc reglementate, jocul de noroc tip bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.

În propunerea de act normativ se menţionează faptul că jocul bingo televizat a fost permis în perioada 1992-2002, apoi interzis până în 2009, dată la care a fost reintrodus până în 2012.

Prezentul proiect a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ şi a fost elaborat prin consultare cu asociaţiile şi organizaţiile care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc.

Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www.mfinante.ro, secţiunea Transparenţă decizională, unde veţi putea citi conţinutul integral al proiectului de act normativ.

 
Comments

No comments yet.