lobby & advocacy

Propunere legislativa: eliminarea tarifelor de utilizare a drumurilor nationale, aplicate in cazul realizarii de investitii publice

Stapel von Euro Geld MünzenUnitățile administrativ-teritoriale ar putea fi scutite de plata tarifelor de utilizare a drumurilor naționale în situația realizării unor investiții publice locale, cum ar fi utilitățile: alimentarea cu apă, canalizarea și alimentarea cu gaze, conform unei propuneri legislative înregistrată recent la Senat. Senatul este prima cameră sesizată în acest caz.

Tarifele aduse în discuție sunt stabilite de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Națioanle din România, în baza articolului 47 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Astfel, potrivit inițiatorilor actului normativ, ”în baza acestei prevederi legale se creează precedentul în care o comunitate locală plătește lunar un fel de ”tribut” pentru terenul aflat în proprietatea sa publică, teren pe care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Națioanle  îl are doar în administrare, teren pentru care doar unitatea administrativ-teritorială ar trebui să perceapă taxe.”

Un alt lucru amendat de inițiatori este faptul că aceste tarife sunt stabilite unilateral și nu prin negocierea între părți așa cum ar fi corect. În plus, numai impozitele și taxele percepute de stat se stabilesc prin acte normative și sunt obligatorii.

De asemenea, în viziunea lor, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale își folosește în mod abuziv poziția dominantă, stabilind tarife anticoncurențiale.  Mai mult, aplicarea tarifelor pentru utilitățile publice influențează tariful acestor servicii, spun inițiatorii în Expunerea de motive.

În acest context, aceștia propun modificarea alineatului (6) al articolului 47, astfel încât administratorii drumurilor să nu mai poată percepe tarife de utilizare pentru investițiile publice.

Cuprinsul acestuia ar suna în felul următor:

(6)”Se exceptează de la aplicarea tarifelor prevăzute la alin. (4) perceperea de tarife de utilizare de către administratorii drumurilor pentru investițiile publice de interes local, zonal, județean sau regional, după caz, precum și situațiile în care amplasarea se realizează în zonele de protecție, precum și cazurile amplasării instalațiilor care asigură utilitățile necesare consumului casnic, de către deținătorii acestora, în zona de siguranță și de protecție.”

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor se află în consultare publică până la data de 7 iulie 2013.

 
Comments

No comments yet.