lobby & advocacy

Propunere legislativa: infiintarea unui Colegiu National al Interpretilor in Limbaj Mimico-Gestual

Writing Fountain penUn grup de parlamentari au înregistrat la Senat pentru dezbateri o inițiativă legislativă în care se propune înființarea unui Colegiu Național al Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual, organism ce va avea rolul de a reprezenta și de a ocroti la nivel local, județean, național și internațional interesele profesiei de interpret în limbaj mimico-gestual.

Proiectul de lege intitulat ” Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual” urmărește instituirea unor norme clare care să asigure o dezvoltare optimă a profesiei de interpret în limbaj mimico-gestual, în România.

Conform Expunerii de motive, în țara noastră, există doar 50 de interpreți autorizați în limbaj mimico-gestual, un număr insuficient pentru cele 25.000 de persoane cu deficiențe de auz.

Astfel, inițiatorii propun aplicarea următoarelor măsuri:

- Persoana care dorește să devină interpret autorizat să fie evaluată de o comisie de autorizare care să fie formată din: mai multe persoane cu deficiențe de auz, utilizatori native de limbaj mimico-gestual, un specialist în interpretarea limbajului mimico-gestual și reprezentați ai instituțiilor publice care cunosc limbajul mimico-gestual. În prezent, absolvenții unui curs de LMG care doresc să se autorizeze sunt evaluați pe baza unui dosar și nu printr-o evaluare a abilităților de interpretare;
- Prelungirea valabilității autorizației de interpret în LMG să se realizeze în baza unei evaluări privind abilitățile și activitățile persoanei și nu în baza unui dosar cu acte doveditoare;
- Interpretul să fie plătit cu ora, la care să se asigure transportul dacă acesta trebuie să se deplaseze în altă localitate.

Mai mult, potrivit inițiatorilor, calitatea interpretării în limbaj mimico-gestual este afectată deoarece apar următoarele probleme:
- Inexistența unei formări continue pe tot parcursul vieții prin participarea la seminarii, cursuri de formare continuă și schimburi de experiență;
- Lipsa de disponibilitate a interpretului, 24 de ore din 24;
- Nerespectarea principiului conform căruia activitatea de interpretariat trebuie tratată cu imparțialitate, confidențialitate, neutralitate și obiectivitate;
- Nerespectarea principiului conform căruia interpretul nu poate adăuga în conținutul mesajului informații proprii sau opinii personale.

Ce atribuții va avea Colegiul Național al Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual?

În primul rând, Colegiul va fi înființat de către Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual, ca organizație profesională, negurnamentală, de interes politic, apolitică, nonprofit, cu personalitate juridică, autonomă și independentă.

Atribuțiile Colegiului vor fi următoarele:
- avizează programa și conținutul programelor de formare profesională a furnizorilor de formare profesională;
- colaborează cu instituțiile de învățământ suoerior în vederea adaptării curriculei universitare la nevoile sociale, precum și la organizarea și desfășurarea practicii studenților în domeniu;
- elaborează Cardul European Comun de Referință pentru Abilități de Învățare a Limbajului Mimico-Gestual;
- elaborează și adoptă Codul deontologic al interpretului în limbaj mimico-gestual;
- propune ministerului de resort norme și reglementări în domeniul interpretării în limbaj mimico-gestual;
- eliberează autorizația de exercitare a profesiei de interpret;
- gestionează Registrul național al interpreților în limbaj mimico-gestual din România.

 

 

 

 
Comments

No comments yet.