lobby & advocacy

Propunere legislativa: reglementarea regimului juridic al reproducerii umane asistate medical

Writing Fountain penUn grup de parlamentari  au înregistrat la Senat pentru dezbateri o inițiativă legislativă în care se propune crearea unui cadru legal pentru reglementarea procedurilor și tehnicilor de reproducere umană asistată medical.

Potrivit inițiatorilor, la ora actuală, nu există reglementări speciale în domeniu, ci doar prevederi generale cuprinse în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care nu ajută la soluționarea tuturor cazurilor întâmpinate. ”De-a lungul timpului au existat cazuri a căror soluționare necesită existența unui act normativ în domeniu”, se precizează în Expunerea de motive.

Astfel, ”prin prezentul proiect de act normativ se stabilește cadrul legal privind regimul juridic al reproducerii umane asistate medical, fiind recunoscute și garantate drepturile privind reproducerea umană asistată medical și  asigurată confidențialitatea informațiilor care țin de aceasta,” după cum apare menționat în Expunerea de motive.

Așadar, în contextul  prezenței acestui vid legislativ, inițiatorii proiectului propun următoarele: ”trebuie definiți termenii din domeniul reproducerii umane asistate medical, trebuie stabilitev persoanele care au acces la aceste tehnici și reproduceri, condițiile pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească, inclusiv vârsta femeii, procedura care trebuie urmată, precum și sancțiunile aplicabile.”

În Expunerea de motive se precizează faptul că, în ceea ce privește persoanele care pot avea acces la tehnicile de reproducere umană asistată medical, statele din UE au adoptat soluții diferite, în funcție de realitățile sociale existente, pornind de la îngrădirea la maximum a accesului, doar cuplurilorcăsătorite heterosexuale și până la un acces larg cuplurilor căsătorite sau nu, heterosexuale și chiar cupluri de femei, femei singure.

Un exemplu invocat este cel al Italiei, unde Legea nr. 40 din 2004 referitoare la reproducerea umanp asistată medical rezervă accesul la reproducerea umană asistată medical cuplurilor heterosexuale, căsătorite sau nu. În cel  de-al doilea caz, legea nu are nevoie ca cei interesați să dovedească stabilitatea relației lor, așa cum se întâmplă în Germania, de pildă. De asemenea,  Codul deontologic al medicilor din 1998 interzice medicilor realizarea ” oricărei forme de reproducere umană asistată medical în afara cuplurilor heterosexuale stabile.”

Inițiatorii propun ca în noul act normativ să se stabilească următoarele aspecte: tehnicile de reproducere umană asistată medical se utilizează numai în cazurile de infertilitate diagnosticată și în cazurile în care se urmărește evitarea transmiterii unei maladii de o anumotă gravitate la copil sau la un părinte, iar accesul la acestea este permis părinților care sunt definiți ca fiind un bărbat și o femeie sau o femeie singură.

Mai mult, prin proiectul de lege sunt reglementate următoarele tehnici de reproducere umană asistată medical:
• Inseminarea artificială
• Proceduri de fertilizare in vitro
• Transferul de embrioni

Proiectul de lege intitulat ”Propunere legislativă privind reproducerea umană asistată medical” a fost înregistrat la Senat în data de  12 iunie 2013 și se află în consultare publică până la data de 11 august 2013. În cazul acestui act normativ, Senatul este prima Cameră sesizată.

Puteți consulta principale prevederi cuprinse în proiectul de lege accesând:
• Forma inițiatorului: http://www.senat.ro/Legis/PDF/2013/13b393FG.pdf
• Expunerea de motive: http://www.senat.ro/Legis/PDF/2013/13b393EM.pdf

 

 

 
Comments

No comments yet.