lobby & advocacy

Reorganizarea ministerelor. Cate posturi vacante au fost reduse?

Guvernul_RomanieiGuvernul a adoptat în ședința din 24 iulie 2013 mai multe acte normative referitoare la organizarea și funcționarea anumitor ministere și autorități. Astfel, au fost desființate o serie de posturi vacante, cu scopul de a reintroduce posibilitatea de angajare de “unu la unu”, în defavoarea  principiului  de angajare de ”unu la șapte.” 

Potrivit premierului, regula de “unu la şapte” a avut şi efecte benefice, dar a avut şi foarte multe efecte imposibile, practic, şi care, în special la sănătate şi în educaţie, au produs grave dezechilibre.” 

În continuare, puteți observa ministerele şi autoritățile care au fost vizate de acestă măsură, conform informațiilor publicate pe pagina de internet a Guvernului, www.gov.ro :

1. HOTĂRÂRE pentru reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Prin Hotărârea adoptată de Guvern numărul total de posturi al MDRAP, inclusiv demnitarii și posturile de cabinet se reduce de la 788 la 756. În acest număr sunt incluse și 5 posturi (1 secretar de stat + 4 posturi aferente cabinetului acestuia) care se vor înființa, având în vedere complexitatea problematicii din sfera de competență a MDRAP.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern:
• Se reduce numărul de posturi al Inspectoratului de Stat în Construcții de la 750, inclusiv demnitarii, la 616, cu excepția demnitarilor.
• Parcul de autoturisme a fost normat la 250 și 200 de litri combustibil/ lună/ autoturism.

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Numărul maxim de posturi în aparatul ANRSC este de 96, exclusiv demnitari

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor

Prin Hotărârea adoptată de Guvern:
• Se reorganizează ANFP prin reducerea numărului total de posturi de la 213 la 198, inclusiv demnitarii.
• Se reglementează numărul de autoturisme precum și cota lunară de carburant necesară acestora.

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

Prin Hotărârea adoptată de Guvern numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al MFP este de 1433, exclusiv demnitari, ca urmare a reducerii numărului de posturi ocupate și vacante în conformitate cu OUG nr. 77 / 2013.

6. HOTĂRÂRE pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză

Conform Hotărârii adoptate de Guvern Comisia Națională de Prognoză va funcționa cu un număr maxim de 92 de posturi (exclusiv demnitari).

7. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

Prin Hotărârea adoptată de Guvern au fost desființate 28 de posturi vacante din cele 190 de posturi aprobate prin HG nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, structura Ministerului va cuprinde un număr maxim de 162 posturi exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Prin Hotărârea adoptată de Guvern:
• Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ministerului se reduce la 503 exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului;
Inspecția Muncii va funcționa cu un număr de 2587 posturi;
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va funcționa cu un număr de 1427 de posturi.
În total, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului și Instituțiilor subordonate este de 4.909 (exclusiv demnitarii și posturile din cabinet).

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se aprobă numărul total de 4103 posturi ocupate, posturi vacante unice, posturi vacante de conducere și posturi vacante în procedură de ocupare la nivelul Ministerului Sănătății.

 ”Vor fi desfiinţate aproape 60.000 de posturi vacante, posturi fie neocupate, fie nebugetate, păstrate, în general, în diverse structuri pe acel principiu “unu la şapte” şi pentru păstrarea, în special, – nu mă ascund să spun – a funcţiilor de conducere care aveau nevoie să aibă în spate un număr de posturi, chiar şi vacante”,  anunța Victor Ponta la sfârșitul lunii iunie.

 
Comments

No comments yet.