lobby & advocacy

All posts tagged acte normative

Guvernul_RomanieiGuvernul a adoptat în ședința din 24 iulie 2013 mai multe acte normative referitoare la organizarea și funcționarea anumitor ministere și autorități. Astfel, au fost desființate o serie de posturi vacante, cu scopul de a reintroduce posibilitatea de angajare de “unu la unu”, în defavoarea  principiului  de angajare de ”unu la șapte.” 

Potrivit premierului, regula de “unu la şapte” a avut şi efecte benefice, dar a avut şi foarte multe efecte imposibile, practic, şi care, în special la sănătate şi în educaţie, au produs grave dezechilibre.”  Read more


 

Guvernul_RomanieiPROIECTE DE LEGE

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri; Read more


Writing Fountain penUn grup de parlamentari  au înregistrat la Senat pentru dezbateri o inițiativă legislativă în care se propune crearea unui cadru legal pentru reglementarea procedurilor și tehnicilor de reproducere umană asistată medical.

Potrivit inițiatorilor, la ora actuală, nu există reglementări speciale în domeniu, ci doar prevederi generale cuprinse în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care nu ajută la soluționarea tuturor cazurilor întâmpinate. ”De-a lungul timpului au existat cazuri a căror soluționare necesită existența unui act normativ în domeniu”, se precizează în Expunerea de motive. Read more


Sedința săptămânala a Guvernului, din data de 19 iunie 2013, s-a finalizat cu adoptarea următoarelor acte normative:

PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)

  • Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013;
  • Proiect de lege pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion Multirol al Forţelor Aeriene”. Read more

senatromania

Potrivit agendei  de lucru a Guvernului, în şedinţa de astăzi vor fi incluse următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

  • Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

  • Proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul financiar-bugetar şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţă radio 830-862 Mhz, 1747,5-1785 Mhz, 1842,5-1880 Mhz şi 2500-2690 Mhz; Read more

Guvernul_RomanieiPROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru ratificarea “Acordului privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre”, semnat la 17 decembrie 2009 şi la Bruxelles;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012; Read more


stema_camerei_deputatilorPe ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de 10 – 11 iunie 2013 sunt înscrise următoarele acte normative:

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative; Read more


Guvernul_RomanieiActele normative care au fost adoptate de Guvern în ședința din 4 iunie sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la aceeaşi dată;

• Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012; Read more


Stapel von Euro Geld MünzenUnitățile administrativ-teritoriale ar putea fi scutite de plata tarifelor de utilizare a drumurilor naționale în situația realizării unor investiții publice locale, cum ar fi utilitățile: alimentarea cu apă, canalizarea și alimentarea cu gaze, conform unei propuneri legislative înregistrată recent la Senat. Senatul este prima cameră sesizată în acest caz.

Tarifele aduse în discuție sunt stabilite de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Națioanle din România, în baza articolului 47 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. Read more


 I. OGuvernul_RomanieiRDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Guvernul a aprobat aceasta ordonanţă de urgenţă. Legea nr. 197/2012 instituie un nou sistem de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale în sine.

Guvernul a aprobat aceasta ordonanţă de urgenţă.

Ordonanţa de urgenţă propune următoarele:

• Prorogarea datei de intrare în vigoare a Legii de la 1 iunie 2013 la 1 ianuarie 2014

• Prorogarea termenului de elaborare de către MMFPSPV a proiectului de HG pentru aprobarea normelor metodologice până la 1 noiembrie 2013 Read more