lobby & advocacy

All posts tagged advocacacy

slide_140055_47993Prin Ordonanţa nr. 6/2013, emisă de Guvern, a fost instituit impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, impozit ce va fi aplicat de la 1 februarie 2013.   Operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţi de exploatare şi extracţie a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, sunt obligaţi la calculul, declararea şi plata acestui impozit.

Activităţile care intră sub incidenţa ordonanţei sunt:

  • exploatarea forestieră (cod CAEN 0220)
  • extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510)
  • extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520),
  • extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610),
  • extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710),
  •  extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0721),
  • extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729)
  • alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).

  Impozitul prevăzut  se datorează şi de către operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN.   Impozitul prevăzut de ordonanţă este de 0,5% şi se aplică asupra veniturilor obţinute de operatorii economici, care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri, potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din activităţile principale pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară.   Sumele aferente acestui impozit reprezintă pentru operatorii economici cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil.

Impozitul datorat de operatorii economici trebuie calculat, declarat şi plătit până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.   Important! Impozitul stabilit se aplică până la data de 31 decembrie 2014, inclusiv.   Modelul şi conţinutul declaraţiei va fi adoptat de ANAF în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei.   Impozitul prevăzut se administrează de către ANAF, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 23 ianuarie 20113

Sursa: www.Legestart.ro