lobby & advocacy

All posts tagged autism

1364923814autism1Terapiile oferite de organizaţiile non-guvernamentale (ONG) copiilor diagnosticaţi cu autism vor fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după ce s-a adoptat în plen completarea şi modificarea Legii nr.151/2010.

Odată cu această schimbare a legislaţiei deja în vigoare, a fost cuprinsă şi prevederea referitoare la decontarea de către Casa de Asigurări de Sănătate a serviciilor de specialitate acordate copiilor autişti de către organizaţiile neguvernamentale. Read more