lobby & advocacy

All posts tagged autoritati locale

Initiator: Ministerul Finanțelor Publice  

imagesCAB753SIOrdonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013 sunt obligaţi să diminueze volumul acestora cu cel puțin 85%, până la data de 31 martie 2013. Nu se iau în considerare arieratele aflate în litigiu.

În cazul nerespectării obligaţiei, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate să nu opereze plăţi din conturile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor de subordonare locală, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din instituţiile de asistenţă socială şi a celor din instituţiile de sănătate.

De asemenea, se propune ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, să poată contracta, în condiţiile legii, de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, înregistrate şi neachitate până în prezent.   Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României.

De asemenea, se propune ca Compania Naţională UNIFARM SA să poată contracta un împrumut in suma de 3.600 mii lei reprezentand echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro necesara achizitionarii medicamentelor care, prin lipsa lor, au consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.   Imprumutul se acorda de Ministerul Finantelor Publice din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului cu scadenta 18 decembrie 2013 si o rata a dobanzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale.

 La finele anului 2012 unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, înregistrau arierate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în valoare de peste 800.000 mii lei

Sursa: www.transparenta.ro