lobby & advocacy

All posts tagged autovehicule

driving_1250199c-350x219Ministerul Afacerilor Interne propune spre dezbatere publică modificările legislative din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, conform anunţului publicat pe site-ul instituţiei, la secţiunea Transparenţă decizională.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se au în vedere următoarele aspecte:

  • Eliminarea reglementările distincte pentru categoria mopede, ca urmare a introducerii acestora în categoria autovehiculelor
  • Armonizarea reglementărilor referitoare la categorii sau subcategorii de vehicule cu prevederile legale în vigoare referitoare la noile categorii de vehicule
  • Stabilirea condiţiilor ce trebuie să fie îndeplinite de persoanele ce doresc să se înscrie la unităţile autorizate pentru pregătirea teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere
  • Modificarea reglementării privind posibilitatea efectuării cursurilor practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice înaintea împlinirii vârstei minime prevăzute pentru obţinerea permisului de conducere;
  • Recunoaşterea competenţei conducătorilor auto care au absolvit cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar autorizată/acreditată pentru calificarea profesională de conducător auto, de a conduce pe teritoriul României vehicule din categoria C şi CE înaintea împlinirii vârstei de 21 de ani;
  • Abrogarea reglementărilor care privesc procedura examinării în vederea obţinerii permisului de conducerea ca urmare a instituirii, la nivelul legii, a normei potrivit căreia această activitate se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

De asemenea, proiectul legislativ prevede ca solicitanţii preschimbării permisului în cazul schimbării numelui să nu mai fie obligaţi să prezinte pe lângă actul de identitate un alt document prin care să facă dovada schimbării numelui.

Noile reglementări  şi proceduri se impun a fi stabilite  ca urmare a transpunerii în legislaţia naţională a unor prevederi ale legislaţiei europene privind permisele de conducere.

Mai multe informatii găsiţi la: www.mai.gov.ro