lobby & advocacy

All posts tagged bugetul asigurarilor sociale

ong-uri-partenere-1oUn număr de 79 de organizatii neguvernamentale contestă proiectul de lege privind  subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, semnalând cu îngrijorare efectele grave pe care propunerea aflată în dezbatere la Senat, le va avea asupra beneficiarilor  de servicii sociale.

În scrisoarea de motivaţie adresată Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitatea bancară şi piaţa de capital, organizaţiile vizate susţin remedierea textului proiectului de lege. De asemenea, acestea îşi exprimă intenţia de a participa la lucrările comisiilor atunci când proiectul de lege va fi dezbătut.  Read more


Iniţiator: Ministerul Finanțelor Publice

monezi
Măsurile de executare silită întreprinse asupra disponibilităţilor din conturile bancare şi a creanţelor de încasat de la terţi accentuează practic blocajul financiar existent în economie, acesta provocând un efect în lanţ asupra partenerilor economici.
Sistemul propus este similar formei de sprijin oferită de sistemul bancar în perioada de dificultate prin rescadenţarea creditelor restante. Constrângerea contribuabililor prin măsurile de exectare silită de a-şi achita obligaţiile fiscale restante poate conduce la falimentul firmelor şi, astfel, la pierderea locurilor de muncă a salariaţilor şi creşterea ratei şomajului.

Prin încasarea cu ritmicitate a contribuţiilor de asigurări sociale, sub forma ratelor de eşalonare la plată, pe de o parte, iar pe de altă parte prin menţinerea în activitate a agenţilor economici şi implicit păstrarea locurilor de muncă, se realizează susţinerea bugetului de asigurări sociale de stat pentru plata pensiilor şi a bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea sistemului sanitar.

Se doreşte reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a eşalonării la plată în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic potrivit. Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei eşalonări la plată pe o perioadă de maximum 6 luni, în baza cererii contribuabilului şi cu condiţia de a constitui garanţii de minimum 20% din sumele solicitate a fi eşalonate la plată.

Reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de menţinerea unei eşalonări la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eşalonării. Extinderea posibilităţii contribuabililor de a-şi menţine valabilitatea eşalonării la plată şi în cazul în care obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare, sunt declarate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, nu doar dacă le achită.

Sursa: www.transparenta.ro

 

 


mfinanteMinisterul Finanţelor a publicat în dezbatere publică proiectul bugetului de stat pentru 2013, precum şi proiectul bugetului de asigurari sociale pentru acest an. Deşi cotele contribuţiilor rămân la acelaşi nivel, în actele normative date publicităţii luni, există totuşi şi câteva noutăţi în privinţa asigurărilor sociale din acest an.

Legea bugetului asigurărilor sociale, publicată în dezbatere publică de Finanţe, păstrează nivelul contribuţiilor sociale obligatorii la pensii şi şomaj la aceeaşi valoare ca în 2012.

Contribuţii la pensii  

Astfel, exact ca anul trecut, cotele de contribuţie de asigurări sociale pentru 2013 sunt: Read more