lobby & advocacy

All posts tagged CNAS

Card-european-sanatatePână la sfârșitul lunii iulie vor fi produse și distribuite aproximativ 200.000 de carduri de sănătate, a anunțat președintele Casei Naționale  de Asigurări de Sănătate, dr. Cristian Bușoi, după cum notează Agerpres. 

Potrivit oficialului,   proiectul privind cardul de sănătate a trenat foarte mulţi ani, nejustificat. De asemenea, până la sfârşitul anului 7,5 milioane de carduri de sănătate urmează  să fie produse de Imprimeria Naţională.

Read more


1364923814autism1Terapiile oferite de organizaţiile non-guvernamentale (ONG) copiilor diagnosticaţi cu autism vor fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după ce s-a adoptat în plen completarea şi modificarea Legii nr.151/2010.

Odată cu această schimbare a legislaţiei deja în vigoare, a fost cuprinsă şi prevederea referitoare la decontarea de către Casa de Asigurări de Sănătate a serviciilor de specialitate acordate copiilor autişti de către organizaţiile neguvernamentale. Read more


2013-04-08-foto_SSBraicaÎn data de 2 aprilie 2013, Secretarul de Stat pentru Dialog Social, doamna Alexandra Patricia Braica a participat la dezbaterea cu tema ”Costurile și calitatea serviciilor medicale – Există în România soluții pentru îngrijiri de calitate?”, organizată de TARUS Media, după cum se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Opinia vehiculată de Secretarul de Stat pentru Dialog Social în cadrul dezbaterii a fost aceea că între actorii oricărui sistem de sănătate există o contradicție importantă. Read more


IPP_Institutul-de-Politici-Publice2Institutul pentru Politici Publice a publicat pe site-ul propriu un comunicat de presă în care îşi exprimă opinia cu privire la proiectul Hotărârii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. În viziunea sa, măsurile luate pentru reorganizarea Ministerului Sănătăţii nu reflectă preocuparea pentru creşterea calităţii actului medical, ci sugerează mai degrabă “o reașezare a centrelor de putere în sistem la nivel central.”

În susţinerea acestui punct de vedere, IPP aduce în discuţie propunerea de înfiinţare a unui nou nivel administrativ regional, dar şi schimbările introduse la nivelul serviciului de ambulanţă. „Mai mult, deşi anunţă o reducere naţională a personalului cu 35 de posturi, recentele iniţiative legislative ne informează despre înființarea unui nou nivel administrativ regional: 8 Autorități Regionale de Sănătate Publică – structuri deconcentrate în subordinea Ministerului cu rol de coordonare a politicilor și, foarte important, de avizare a structurilor medicale și de contractare a serviciilor cu unitățile sanitare cu paturi aflate, în prezent, în subordinea administrației locale, ignorându-se practic eforturile investiţionale făcute de acestea în ultimii ani. Toate acestea deasupra celor 34 oficii județene ce se vor rezuma la monitorizarea stării de sănătate a populaţiei”, după cum se arată în comunicat. Read more


card-europeanCasa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat reînceperea tipăririi şi distribuţiei către asiguraţi a cardurilor europene de asigurări de sănătate, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE. Documentul se distribuie persoanelor asigurate în urma unei solicitări către casa de asigurări sociale de sănătate de care aparţin.   Read more