lobby & advocacy

All posts tagged continut audiovizual

logo-CNAConsiliul Naţional al Audiovizualului  a adoptat joi, 28 martie 2013 o  serie de măsuri menite să asigure protecţie minorilor vizavi de conţinutul audiovizual la care sunt expuşi. Aşadar, potrivit Deciziei nr. 141, posturilor de televiziune li se va limita posibilitatea de a difuza ştiri referitoare la violenţa în şcoli. Astfel  de relatări se vor putea fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului. Totodată, există şi o excepţie, cea în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.

De asemenea, radiodifuzorul trebuie să se asigure că materialul oferit pe post nu oferă niciun indiciu care să permită identificarea minorilor implicaţi în acte de violenţă sau de natură sexuală. Mai mult, televiziunile nu vor mai avea voie să facă trimitere către adresele unde pot fi găsite imaginile cu pricină. „Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini şi nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese”, după cum se arată în Decizie. Read more