lobby & advocacy

All posts tagged dezbatere publica

microfoaneComisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaților și Academia Română-Institutul de Cercetări Juridice ”Andrei Rădulescu” organizează la Palatul Parlamentului din București, pe data de 29 august 2013, ora 09:00, Conferința națională cu tema “Activitatea de lobby în spațiul UE – reglementare vs nereglementare”.

Specialiştii în activitatea de lobby ai Comunităţii de Advocacy vor participa la eveniment alături de membri ai Parlamentului și Guvernului României, reprezentanții altor instituții publice centrale, ai mediului academic, societății civile, practicienilor și profesioniștilor. Read more


amanare-cronicaMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Familiei a lansat în dezbatere publică, un proiect de ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. Mai exact, prin acest proiect, se propun trei modificări, după cum urmează:

• modificarea datei de intrare în vigoare a legii de la 1 iunie 2013 la 1 ianuarie 2014;

• modificarea termenului de elaborare de către MMFPSPV a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012, de la 1 martie 2013 la 1 noiembrie 2013; Read more


volanMinisterul Transporturilor are în plan introducerea unui tichet de contravenție și interzicerea detectoarelor de radar, conform proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţa Rutieră 2013-2020 şi a Programului de Acţiuni Prioritare pe perioada 2013-2020 de implementare a acestei strategii, lansat recent în dezbatere publică.

Astfel, în ceea ce privește tichetul de contravenție,  MT propune ca acesta să fie un act însoțitor al permisului de conducere care să evidențieze sancțiunile contravenționale achitate de șofer. Lipsa tichetului semnifică neachitarea amenzilor, ceea ce atrage după sine suspendarea dreptului de a conduce, până la momentul plății sumelor restante. Read more


semne-de-intrebareUna dintre marile vulnerabilităţi ale noului proiect de lege a Parteneriatului Public-Privat (PPP) propus de departamentul condus de Dan Sova o reprezintă posibilitatea ca o companie cu capital de stat (românesc sau străin) să participe la proceduri drept “partener privat” şi, pe fondul ajutoarelor de stat primite de-a lungul timpului, să intre in cursă cu o “ofertă de preţ neobişnuit de scăzută” prin care să distorsioneze competiţia, sunt de parere sursele avizate consultate de www.HotNews.ro.

O altă posibilă problema ce poate determina apariţia unor practici abuzive din partea statului în cadrul PPP-ului îl reprezintă posibilitatea de modificare sau denunţare unilaterală a cotractului de către statul roman “din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local”.

În proiectul legii Parteneriatului Public Privat (PPP), la capitolul Definiţii ale termenilor, la articolul 6, litera g) si k), dar şi în secţiunea dedicată “Partenerilor privaţi” se arată că “investitorul privat” este “orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat”. Read more


ministerul-sanatatiiÎn baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează, luni, 25 martie 2013, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătăţii, sala de consiliu, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, după cum se arată într-un anunț publicat pe site-ul instituției.

Potrivit Proiectului de Hotărâre, programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică.  Totodată, acestea sunt elaborate de către Ministerul Sănătății cu participarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Read more


60555958Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre prin care se propune scăderea numărului de bilete de tratament balnear pentru anul în curs. Astfel, dacă în 2012 au fost oferite 53.499 bilete, în 2013 numărul acestora va scădea cu peste 3000, adică se va acorda un număr de maxim 50.352 de bilete, locurile  la tratament balnear fiind repartizate pe maxim 16 serii de trimitere.

Proiectul de Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, mai prevede că, la numărul de locuri precizat anterior, se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet. Read more


ministerul-sanatatiiMinisterul Sănătății a lansat în dezbatere publică, vineri, 15 martie 2013, proiectul de Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.. Prin prezentul proiect sunt propuse modificări ale prevederilor Ordinului 323/2011 astfel încât să poată fi clasificate în categoria corespunzătoare spitalele judeţene care nu au în structură anumite secţii de specialitate (ex. pediatrie, psihiatrie) dar care sunt situate în proximitatea unor spitale generale sau monoprofil care asigură asistenţă medicală şi continuitatea în domeniul specialităţii respective dar care nu sunt clasificate cel puţin în categoria III.

O primă modificare face referire la proporţia bolnavilor internaţi care au domiciliul în alte judeţe care trebuie să fie mai mică sau egală cu 5%. După cum se arată în referatul de aprobare, această modificare este importantă din motive obiective cum ar fi: asigurarea unei asistenţe medicale integrate, cu resursele existente şi evitarea înfiinţării nejustificate de noi linii de garda, cu păstrarea accesibilităţii populaţiei din zona respectivă. Read more


au-primit-bani-suplimentari-de-la-GuvernBugetul municipiului Iasi pe anul în curs a fost lansat recent în dezbatere publică și prevede realizarea unor venituri de 905,275 de milioane de lei, cu peste 230 de milioane de lei mai mult față de bugetul din anul 2012. Reprezentanții municipalității au calculat că vor obține finanţări nerambursabile în valoare de 252,8 milioane de lei.

De asemenea, în proiectul de buget sunt prevăzute cheltuieli în valoare de 930,695 de milioane de lei. La acest capitol  cea mai mare sumă este destinată cheltuielilor cu asigurarea combustibilului și furnizării energiei termice pentru populație – 282.291,28 mii lei, urmată de învățământ – 186.486,25 mii lei, din care 146.189,00 mii lei cheltuieli de personaleste destinată cheltuielilor cu asigurarea combustibilului și furnizării energiei termice pentru populație – 282.291,28 mii lei, urmată de învățământ – 186.486,25 mii lei, din care 146.189,00 mii lei cheltuieli de personal. Read more


ferma_micMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care se propune suma de 116.317.000 de lei ca valoare totală a ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012 – 2013.

Proiectul de act normativ stabilește categoriile de ajutoare  de stat acordate producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 și sumele aferente acestora, după cum urmează:

  • Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor, în vederea acoperirii costurilor legate de mutarea cadavrelor de animale
    Conform notei de fundamentare, ajutoarele de stat sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate în procent de până la 100%, producătorilor agricoli organizaţi în microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, care au încheiat contract de prestări servicii cu o unitate autorizată în condițiile legislației în vigoare să desfăşoare activitatea de procesare/incinerare/co-incinerare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Read more

ministerul-sanatatiiMinisterul Sănătății a lansat in dezbatere publică Hotărârea de Guvern privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 – 2014.

Conform notei de fundamentare, începând cu data de 1 aprilie 2013, pentru asigurarea continuităţii derulării programele naţionale de sănătate este necesară elaborarea şi aprobarea unei noi hotărâri de Guvern, care să cuprindă obiectivele, structura, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare derulării programelor, conform prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Read more