lobby & advocacy

All posts tagged doctorat

symbole-post-doctorant-benthos_catcherÎn Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 154 din 22 martie 2013 a fost publicată Legea nr. 49/2013 pentru modicarea articolului 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

Astfel, în  forma sa actuală, articolul 12 prevede ca susţinerea tezelor de doctorat să se poată face în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat. Această nouă dispoziţie este valabilă doar atunci când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau de experimentare. Read more