lobby & advocacy

All posts tagged drepturi

Oferta noastră de training se adresează organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, mediului politic și administrativ, mediului academic si mediului de afaceri. Orice grup de interese legitime poate beneficia de expertiza noastră în următoarele domenii:

- Inițierea, planificarea și desfășurarea campaniei de advocacy.

- Constituirea si gestionarea coalițiilor.

- Exercitarea drepturilor cu privire la liberul acces la informații și implicarea în procesul decizional.

- Organizarea și desfășurarea audierii publice.

- Organizarea de mese rotunde.

- Monitorizare legislativă.

- Lobby, comunicare și negociere.

- Training de competențe sociale și civice.

Dasca doriți să beneficiați de expertiza noastră în activitatea de lobby și advocacy, prin organizarea de training-uri, mese rotunde, audieri publice sau campanii de advocacy, vă rugăm să de contactați la adresa de email contact@lobby-advocacy.ro sau la numarul de telefon 0755.935.332.


logo_roComisia Europeană a anunțat o nouă serie de acțiuni menite să consolideze drepturile cetățenilor UE, prin înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă în continuare cetățenii în viața lor de zi cu zi.

Raportul din 2013 privind cetățenia UE prezintă 12 modalități concrete de a-i ajuta pe cetățenii europeni să valorifice mai bine drepturile lor la nivelul UE, de la căutarea unui loc de muncă în altă țară a UE la asigurarea unei participări întărite la viața democratică a Uniunii. Acesta reprezintă răspunsul Comisiei la numeroasele apeluri lansate de cetățenii UE care și-au făcut cunoscute problemele cu care s-au confruntat atunci când au călătorit, când s-au mutat sau când au făcut cumpărături în altă țară a UE. Read more


01301449-1525126780Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Conform proiectului de lege la articolul 10, alineatele 1 si 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Prevederile se aplică de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauză, de către casele teritoriale de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliile locale şi alte instituţii competente, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului.
(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor din acest decret-lege se pot depune (personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială) la agenţiile teritoriale în a căror rază domiciliază persoana îndreptăţită. Read more