lobby & advocacy

All posts tagged Ministerul Afacerilor interne

PASAPOARTE - REGLEMENTARIMinisterul Afacerilor Interne propune unele modificări la procedura de eliberare a pașapoartelor, după cum se arată într-un proiect de lege lansat recent în dezbatere publică.  Astfel, potrivit Notei de Fundamentare a proiectului, principalele schimbări care vor fi introduse sunt următoarele:
Eliminarea obligativității prezentării de fotocopii ale documentelor solicitate de autoritățile competente la momentul depunerii cererilor pentru eliberarea pașapoartelor. Documentele originale vor fi scanate pe loc și apoi restituite titularilor; Read more


scoala-de-soferiMinisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin prin care propune noi modificări și completări ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Noul proiect legislativ vizează acordarea calificativului ”admis” sau ”respins” în urma examinării celor două probe susținute pentru obtinerea permisului de conducere, proba teoretică, respectiv proba practică.

Referitor la proba practică, aceasta se va desfășura în felul următor: pentru autovehiculele din categoria AM  proba va fi susținută doar în poligon,  pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv doar pe traseu, iar pentru cele din categoriile A1, A2 şi A atât în poligon, cât și în traseu. Read more


EU_topRomânia a îndeplinit toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen, conform acquis-ului în domeniu, informează printr-un comunicat comun Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit comunicatului, acest fapt a fost recunoscut de către toate statele membre şi stipulat în Concluziile adoptate de Consiliul JAI din 9 iunie 2011. România reafirmă poziţia sa de principiu că procesul de aderare la spaţiul Schengen nu depinde de alte criterii decât cele stipulate cu claritate în acquis.

Totodată, la Consiliul European din 1-2 martie 2012, România a acceptat îndeplinirea unor măsuri suplimentare în domeniu, menite să consolideze încrederea partenerilor europeni în capacitatea sa de a-şi asuma statutul de membru Schengen şi să faciliteze, ca urmare, deblocarea dosarului şi adoptarea unei decizii pozitive. Aceste măsuri au fost implementate de România în totalitate, în termenii agreaţi, fapt recunoscut de Consiliul European din decembrie 2012. Read more


76659-0-poluare_trafic_masini-323x280Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG privind circulaţia pe drumurile publice astfel încât maşinile înmatriculate în străinătate să fie conduse doar de proprietarii înscrişi în acte.

Practic, proiectul de lege vizează sancţionarea şoferilor care circulă cu vehicule înmatriculate în străinătate, pe numele altor persoane. Introducerea acestei măsuri este motivată prin numărul de infracţiuni comise cu ajutorul maşinilor înmatriculate în alte state. Read more


apti_landscape_textAsociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI) s-a sesizat deja în privinţa prevederilor cuprinse de Ordonanţa de Urgenţă nr.82/2002 referitoare la actele electronice de identitate.

Ca reprezentant al societăţii civile, interesat de dezvoltarea unei lumi digitale sigure și deschise, ApTi a decis să transmită Senatului României un punct de vedere în care să sublinieze chestiunile ce ar trebui revizuite înainte de implementarea cărţii electronice de identitate. Read more


Ministerul Afacerilor Interne a dat spre dezbatere publică un proiect de act normativ în care propune introducerea unor documente electronice de identitate/rezidenţă, ca alternativă pe lângă actele clasice.

Este vorba despre documentele CEI şi CER. Acestea se eliberează numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta potrivită intereselor sale: cu sau fără amprente digitale. În proiect se precizează faptul că datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi introduse în documentele electronice şi nu se stochează în baze de date pentru interogări ulterioare. Read more


driving_1250199c-350x219Ministerul Afacerilor Interne propune spre dezbatere publică modificările legislative din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, conform anunţului publicat pe site-ul instituţiei, la secţiunea Transparenţă decizională.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se au în vedere următoarele aspecte:

  • Eliminarea reglementările distincte pentru categoria mopede, ca urmare a introducerii acestora în categoria autovehiculelor
  • Armonizarea reglementărilor referitoare la categorii sau subcategorii de vehicule cu prevederile legale în vigoare referitoare la noile categorii de vehicule
  • Stabilirea condiţiilor ce trebuie să fie îndeplinite de persoanele ce doresc să se înscrie la unităţile autorizate pentru pregătirea teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere
  • Modificarea reglementării privind posibilitatea efectuării cursurilor practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice înaintea împlinirii vârstei minime prevăzute pentru obţinerea permisului de conducere;
  • Recunoaşterea competenţei conducătorilor auto care au absolvit cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar autorizată/acreditată pentru calificarea profesională de conducător auto, de a conduce pe teritoriul României vehicule din categoria C şi CE înaintea împlinirii vârstei de 21 de ani;
  • Abrogarea reglementărilor care privesc procedura examinării în vederea obţinerii permisului de conducerea ca urmare a instituirii, la nivelul legii, a normei potrivit căreia această activitate se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

De asemenea, proiectul legislativ prevede ca solicitanţii preschimbării permisului în cazul schimbării numelui să nu mai fie obligaţi să prezinte pe lângă actul de identitate un alt document prin care să facă dovada schimbării numelui.

Noile reglementări  şi proceduri se impun a fi stabilite  ca urmare a transpunerii în legislaţia naţională a unor prevederi ale legislaţiei europene privind permisele de conducere.

Mai multe informatii găsiţi la: www.mai.gov.ro