lobby & advocacy

All posts tagged Ministerul Finantelor Publice

Writing Fountain penGuvernul va menţine şi in 2014 interdicţia de a acorda tichete de masă, tichete-cadou sau de vacanţă către bugetari, dar şi indemnizaţii lunare reparatorii pentru o categorie de revoluţionari, limitând în continuare gratuităţile la transportul feroviar, potrivit unui proiect de act normativ lansat în dezbatere public ă de către Ministerul Finanțelor Publice.

Așadar, 2014 va fi cel de-al șaselea an în care aceste drepturi nu vor fi acordate bugetarilor, dupa cum informează Mediafax. Read more


mfinanteMinisterul Finanțelor Publice a lansat recent în dezbatere publică un proiect de act normativ intitulat ”Proiect Ordonanță de Urgență  privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.”

Acesta are în vedere reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și crearea unor direcții generale regionale ale finanțelor publice, în locul celor 42 de direcții județene existente in prezent.

Astfel, potrivit Notei de Fundamentare a proiectului, viitoarele direcții regionale vor respecta decupajul territorial al regiunilor de dezvoltare, așa cum au fost stabilite prin Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Read more


Ministrul Fimfinantenanțelor Publice a lansat în dezbatere publică, în data de 20 mai 2013, un proiect de Ordonanță de Urgență privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ – teritoriale. Astfel, potrivit Notei de Fundamentare, proiectul de act normativ completează un set larg de reforme ale politicilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi are ca scop întărirea situaţiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi sprijinirea disciplinei economico-financiare a acestora.

Mai mult, proiectul de ordonanţă de urgenţă reglementează procedura privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară şi de insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor unităţii administrativ-teritoriale, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Read more


geldMinisterul Finanțelor Publice a lansat recent în dezbatere publică un proiect de act normativ în care este propusă o nouă schemă de ajutor de stat pentru proiectele de investiții. Este vorba despre ajutorul de minimis  pe care IMM-urile îl vor primi sub formă de granturi pentru a se putea dezvolta și moderniza. Practic, în acest mod, întreprinderile sunt sprijinite să realizeze investiții, să creeze noi locuri de muncă și să participe activ la redresarea economică a țării.

La fel ca până acum, ajutoarele de minimis se vor acorda  în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier.   Read more


bingoMinisterul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, în data de 21 martie 2013, un proiect de Ordonanţă de Urgenţă prin care propune înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi reintroducerea jocurilor televizate de tip bingo. Prin acest proiect se urmăreşte stabilirea unui nou cadru legislativ care să permită aplicarea unui sistem de control integrat în acest domeniu extrem de activ.

Potrivit Notei de Fundamentare, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc va reprezenta un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică şi va fi responsabil, printre altele, cu supravegherea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, exercitarea controlului tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc on-line, aplicarea unitară a legislaţiei specifice, în contextul schimbărilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmează modelul instituțional implementat cu succes de alte state din Uniunea Europeană. Read more


14022010_187Începând cu anul 2013, România, prin Ministerul Finanţelor Publice, a aderat la Forumul Global OECD privind Transparenţa şi Schimbul de informaţii, ca cel de-al 118 membru al acestuia, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul MFP.

Scopul Forumului Global privind Transparenţa şi Schimbul de Informaţii pe probleme fiscale este acela de a îmbunătăţi transparenţa fiscală şi de a asigura un schimb de informaţii eficient între statele membre ale acestui Forum. Read more


tigari-ssNivelul accizei specifice aplicat în cazul ţigărilor va fi de 56,71 euro/1.000 ţigarete pentru perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014, în creştere faţă de nivelul actual de 53,18 euro/1.000 ţigarete, conform unui proiect de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Potrivit Codului Fiscal modificat, nivelul accizei totale pentru ţigarete, cu aplicabilitate în perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, se va majora de la 79,19 euro/1.000 ţigarete la 81,78 euro/1.000 ţigarete.

Nivelul accizei specifice, exprimat în euro/1.000 ţigarete, cu aplicabilitate de la 1 aprilie 2013 până la 31 martie 2014 inclusiv Read more


Initiator: Ministerul Finanțelor Publice  

imagesCAB753SIOrdonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013 sunt obligaţi să diminueze volumul acestora cu cel puțin 85%, până la data de 31 martie 2013. Nu se iau în considerare arieratele aflate în litigiu.

În cazul nerespectării obligaţiei, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate să nu opereze plăţi din conturile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor de subordonare locală, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din instituţiile de asistenţă socială şi a celor din instituţiile de sănătate.

De asemenea, se propune ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, să poată contracta, în condiţiile legii, de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, înregistrate şi neachitate până în prezent.   Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României.

De asemenea, se propune ca Compania Naţională UNIFARM SA să poată contracta un împrumut in suma de 3.600 mii lei reprezentand echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro necesara achizitionarii medicamentelor care, prin lipsa lor, au consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.   Imprumutul se acorda de Ministerul Finantelor Publice din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului cu scadenta 18 decembrie 2013 si o rata a dobanzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale.

 La finele anului 2012 unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, înregistrau arierate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în valoare de peste 800.000 mii lei

Sursa: www.transparenta.ro