lobby & advocacy

All posts tagged Ministerul Muncii

ministerul-muncii-familiei-si-protectiei-sociale-3Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat recent în dezbatere publică Proiectul Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. Read more


ministerul-muncii-familiei-si-protectiei-sociale-3Ministrul delegat pentru dialog social, Adriana Doina Pană, vă informează că Legea de organizare și funcționare a Consiliului Economic și Social ( CES ) se află în stadiul final, în Camera Deputaților, for decizional.

Aceasta presupune ca din CES să facă parte, pe lângă reprezentanții confederațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, și reprezentanți ai societății civile. Read more


Guvernul_RomanieiLa propunerea Ministerului Muncii, Familiei, protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Guvernul a aprobat ieri, 29 mai 2013, proiectul de Ordonanță de urgență pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38, precum şi pentru modificarea art. 37 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Ordonanţa de urgenţă propune următoarele:
• modificarea datei de intrare în vigoare a legii de la 1 iunie 2013 la 1 ianuarie 2014; Read more


01301449-1525126780Ministerul Muncii a lansat recent în dezbatere publică un Proiect – Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Principalul scop al acestui proiect îl reprezintă transpunerea și implementarea directivelor emise de UE.

Astfel, Ordonanței de urgență nr. 93/2012 i se vor aduce două completări: la articolul 3, după alineatul 1, se introduce un nou alineat, alineatul (2), iar după articolul 29 se introduce articolul 30. Read more


60555958Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre prin care se propune scăderea numărului de bilete de tratament balnear pentru anul în curs. Astfel, dacă în 2012 au fost oferite 53.499 bilete, în 2013 numărul acestora va scădea cu peste 3000, adică se va acorda un număr de maxim 50.352 de bilete, locurile  la tratament balnear fiind repartizate pe maxim 16 serii de trimitere.

Proiectul de Hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, mai prevede că, la numărul de locuri precizat anterior, se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet. Read more


01301449-1525126780Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Conform proiectului de lege la articolul 10, alineatele 1 si 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Prevederile se aplică de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauză, de către casele teritoriale de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliile locale şi alte instituţii competente, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului.
(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor din acest decret-lege se pot depune (personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială) la agenţiile teritoriale în a căror rază domiciliază persoana îndreptăţită. Read more


01301449-1525126780Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică, în data de 25 februarie 2013, proiectul ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată.

Astfel, ca urmare a liberalizării preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, se cer a fi luate măsuri de protecţie socială pentru consumatorii vulnerabili. Acestea ar urma să fie stabilite prin lege și acordate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din luna aprilie 2013.

La stabilirea lor se vor lua în calcul creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale, cât și eliminarea tarifului social la energie electrică. Aşadar, conform Ordonanţei de Urgenţă, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, se modifică astfel: Read more


ministerul-muncii-familiei-si-protectiei-sociale-3Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

Ajutorul rambursabil se acordă lunar, fiecărei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pe o perioadă de maxim 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni, pentru motive întemeiate, fondurile bănești necesare acordării ajutorului fiind asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Read more