lobby & advocacy

All posts tagged securitate in munca

cosasi11-1Ministerul Muncii propune modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Un proiect în acest sens se află în dezbatere publică pe site-ul instituției, încă din data de 29 mai 2013.

Care sunt principalele modificări?

• Introducerea unei noi limite de vârstă pentru angajarea ca zilier

Prevederile în vigoare susțin că nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit vârsta de 16 ani. Noul proiect coboară această limită cu un an. Astfel, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri. Prevederea este însă acompaniată și de o condiție, cea a existenței unui acord din partea părinților sau a reprezentanților legali. Read more


Pentru-e-evita-durerea-in-timpul-unei-injectii-nu-te-uita-la-acMinisterul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a propus spre dezbatere publică un Proiect de Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite în activitățile din sectorul spitalicesc și cel al asistenței medicale.

Prevederile prezentei hotărâri au drept scop crearea unui mediu de muncă cât mai sigur posibil pentru cei care desfășoară activități în sectorul spitalicesc și cel al asistenței medicale și care sunt predispuși rănirilor cu obiecte medicale ascuțite (inclusiv ace) și, implicit, infecțiilor provocate de aceste obiecte. Read more