lobby & advocacy

All posts tagged sedinta

stema_camerei_deputatilorActele normative înscrise pe ordinea de zi a celor două ședințe sunt următoarele:

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

• Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale; Read more


Guvernul_RomanieiActele normative care au fost adoptate de Guvern în ședința din 4 iunie sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la aceeaşi dată;

• Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012; Read more


Guvernul_RomanieiI. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38, precum şi pentru modificarea art. 37 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale Read more


Guvernul_RomanieiI. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

2. PROIECT DE LEGE privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi grupul Rompetrol la data de 15 februarie 2013 şi a unor măsuri de implementare a acestuia

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului Read more


senatromaniaÎn şedinţa de ieri, 15 aprilie 2013, senatorii au adoptat următoarele proiecte de lege:

• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale;

• Proiectul de lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele Statului Român, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A.; Read more


senatromaniaMarţi, 19 martie 2013, şedinţa plenului Senatului a început cu programul săptămânal de declaraţii politice, urmat, pe ordinea de zi, de votarea iniţiativelor legislative supuse dezbaterii. Au fost adoptate ordinea de zi şi programul de lucru curente, plenul fiind informat în legătură cu decizia de convocare a unei şedinţe comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor miercuri, 20 martie a.c. S-a notificat depunerea la casetele senatorilor a documentului privind Priorităţile Senatului în domeniul afacerilor europene pe anul 2013.

Din categoria iniţiativelor înscrise pe ordinea de zi ca priorităţi legislative ale Guvernului, plenul Senatului a adoptat Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Read more


senatromaniaŞedinţa plenului Senatului de marţi, 12 martie 2013, s-a deschis cu programul săptămânal de declaraţii politice, în partea a doua a lucrărilor în plen, dezbaterea şi adoptarea iniţiativelor legislative fiind precedată de aprobarea ordinii de zi, cu o modificare, şi a programului de lucru al Senatului în perioada 18 -23 martie 2013.

În calitate de Cameră decizională, Senatul a adoptat în şedinţa de plen următoarele iniţiative legislative:

- Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice;

- Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011; Read more


senatulÎn urma şedinţei de marţi, 12 februarie 2012, plenul senatului a adoptat următoarele iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi:

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 – Legea poliţiei locale;

• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012; Read more