lobby & advocacy

All posts tagged stat

certificat-energeticÎn data de 20 mai 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial actul normativ potrivit căruia proprietarii care vor dori să vândă sau să închirieze o locuință vor fi obligați să prezinte un certificat de performanță energetică. Concret, este vorba despre Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetiăa a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, care va intra în vigoare pe 18 iulie 2013.

Obligativitatea prezentării de către proprietari a certificatului este subliniată în actul normativ astfel: “Pentru clădirile sau unitățile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziția potențialului cumpărător sau chiriaș, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta sa ia cunostință despre performanța energetică a clădirii/unității de clădire pe care urmeaza să o cumpere/închirieze, dupa caz. Read more


semne-de-intrebareUna dintre marile vulnerabilităţi ale noului proiect de lege a Parteneriatului Public-Privat (PPP) propus de departamentul condus de Dan Sova o reprezintă posibilitatea ca o companie cu capital de stat (românesc sau străin) să participe la proceduri drept “partener privat” şi, pe fondul ajutoarelor de stat primite de-a lungul timpului, să intre in cursă cu o “ofertă de preţ neobişnuit de scăzută” prin care să distorsioneze competiţia, sunt de parere sursele avizate consultate de www.HotNews.ro.

O altă posibilă problema ce poate determina apariţia unor practici abuzive din partea statului în cadrul PPP-ului îl reprezintă posibilitatea de modificare sau denunţare unilaterală a cotractului de către statul roman “din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local”.

În proiectul legii Parteneriatului Public Privat (PPP), la capitolul Definiţii ale termenilor, la articolul 6, litera g) si k), dar şi în secţiunea dedicată “Partenerilor privaţi” se arată că “investitorul privat” este “orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat”. Read more