lobby & advocacy

All posts tagged training

Oferta noastră de training se adresează organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, mediului politic și administrativ, mediului academic si mediului de afaceri. Orice grup de interese legitime poate beneficia de expertiza noastră în următoarele domenii:

- Inițierea, planificarea și desfășurarea campaniei de advocacy.

- Constituirea si gestionarea coalițiilor.

- Exercitarea drepturilor cu privire la liberul acces la informații și implicarea în procesul decizional.

- Organizarea și desfășurarea audierii publice.

- Organizarea de mese rotunde.

- Monitorizare legislativă.

- Lobby, comunicare și negociere.

- Training de competențe sociale și civice.

Dasca doriți să beneficiați de expertiza noastră în activitatea de lobby și advocacy, prin organizarea de training-uri, mese rotunde, audieri publice sau campanii de advocacy, vă rugăm să de contactați la adresa de email contact@lobby-advocacy.ro sau la numarul de telefon 0755.935.332.


voice-your-opinionGrassroots lobbying este un termen importat care se referă la apelurile îndreptate către opinia publică de a lua atitudine în fața organelor legislative cu privire la un anumit subiect.  În esență, este același lucru cu ceea ce noi numim ”lobbying indirect”. I se spune indirect, întrucât influențarea legislației se realizează prin stimularea membrilor comunității să comunice cu decidenții. Așadar, inițiatorii demersului nu mai acționează pe cont propiru, prin stabilirea unor contacte personale cu factorii de decizie, ca în cazul lobbying-ului direct, ci încurajează opinia publică să influențeze adoptarea deciziilor politice. Read more


2012_05_13_0_1_tribuna_sporturilor_in_7_pasi_54088 Desfășurarea unei campanii de advocacy presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Identificarea problemei – regizați un dialog cu problema, încercând să răspundeți la următoarele întrebări: De ce este o problemă? Care sunt obstacolele care împiedică rezolvarea ei? De ce vă doriți schimbarea? Ce s-ar întâmpla dacă problema nu ar fi rezolvată? Cine sunt cei mai afectați de această problemă? Ar putea fi rezolvată printr-o campanie de advocacy? La finalul acestui dialog trebuie să fiți capabili să enunțați problema într-o formă clară, concisă și completă. Read more


finante-monitorizate-2080-fullMajoritatea oamenilor dau bir cu fugiții atunci când aud de evaluare dintr-un motiv foarte simplu: teama de a nu fi criticați pentru rezultatele obținute, mai cu seamă pentru nerealizări. Momentul în care sunt trași la răspundere li se pare atât de incomod, încât preferă să-l evite. Practic, evaluarea este pentru ei o corvoadă. Însă, cu siguranță puțini se gândesc că evaluarea îi poate ajuta să-și dovedească valoarea pe care o au.

În mod similar, în cazul campaniilor de advocacy, evaluarea adesea nu își găsește loc. Inițiatorii demersului sunt cel mult preocupați să analizeze rezultatele de la finalul campaniei, în timp ce MONITORIZAREA, ca parte critică a evaluării este dată uitării. Read more


imagesCAAF8DDIÎn primul rând, acest termen se referă la capacitatea unei organizații de a construi rețele de comunicare și de a interacționa cu alte alte grupuri sau organizații, în special cu cele care au interese similare. Fără îndoială, această capacitate derivă din apetitul și deschiderea fiecărui membru din organizație de a relaționa cu cei din exterior. Cu alte cuvinte, capacitatea individuală a membrilor organizaţiei formează de fapt capacitatea organizaţiei de a comunica eficient cu alte grupuri. Read more


agenda-politicaPe scurt, această situație rezidă atât din comportamentul autorităților, cât și din cel al reprezentanților societății civile. Așadar, vina se află de ambele păriți. Atunci când stabilesc agenda, cei mai mulți actori politici au tendința de a evita schimbarea, se eschivează de la a-și asuma responsabilitatea și sunt amatorii tergiversărilor când vine vorba de luarea unor decizii care aduc schimbări. Mai mult, trec cu vederea acele probleme care nu sunt însoțite de o anumită soluție, iar pentru cele înscrise deja în agendă sunt adepții responsabilității colective incerte cum ar fi formarea unei comisii de analiză care să studieze problema. Read more


schema-comunicarii-in-comunicarea-manageriala-cursmanagement_ro_Orice campanie de advocacy trebuie să aibă la bază un set de mesaje care să constituie direcţia principală a comunicării. Aceste mesaje pot fi formulate în mai multe moduri, în funcţie de tipul de public către care sunt transmise, decidenţi sau susţinători, dar condiţia este ca ideea generală să rămână aceeaşi. Aşadar, este normal  ca între mesaje să existe diferenţe de nuanţă, însă între ideile principale trebuie să se păstreze o anumită legătură.

Cu siguranţa ar fi plăcut să construiţi mesaje la întâmplare fără nicio reţinere, însă, de regulă, sunt o serie de aspecte de care trebuie să ţineţi cont, întrucât acest fapt va demonstra dacă v-aţi luat în serios sarcina formulării mesajului. În ciuda simplităţii următoarelor reguli, veţi constata că cei mai mulţi nu reuşesc să le respecte. Read more


25-iStock_000004333554MediumEste evident faptul că oamenii se îndreaptă spre mediul online, spre noile tehnologii.  Astăzi, internetul a căpătat caracteristica de a fi accesibil tuturor şi le oferă utilizatorilor săi un potenţial masiv de comunicare. Dincolo de asta, internetul a devenit un mediu oportun pentru derularea campaniilor de advocacy, însă la pachet cu tot tacâmul de riscuri pe care le comportă acest nou mijloc de comunicare.

Tot mai multe organizaţii cooardonează campanii de advocacy care se bazează exclusiv sau parţial pe internet. Motivul?  Internetul poate avea un impact realmente pozitiv asupra procesului de influenţare a politicilor publice, de multe ori fiind chiar factorul decisiv. Read more


echipaIdeea de a crea alianțe și de a lupta împreună pentru o cauză este specifică pentru spiritul activităților de advocacy. Motivul pentru care  diverse grupuri ale societății civile se organizează în coaliții vizează crearea unui cadru relaționist, prin care se poate ajunge la o soluție care să împace toate părțile, fără învingători sau victime.

Ce este o coaliție?

Coaliția reprezintă o structură asociativă, un aranjament interuman sau organizațional în care mai multe persoane sau organizații adunate laolată promovează o inițiativă legislativă, un program de politici în baza unui mănunchi de interese comune. Read more


i-0baebc7c066e81e9e862ebea1d10ff2d-6a00d8341c4e6153ef010535a11220970c-800wiOrganizarea și programarea în timp a campaniei de advocacy implică, în principiu, parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

1. Definirea obiectivelor

2. Identificarea obstacolelor care împiedică atingerea obiectivelor

3. Selectarea țintelor asupra cărora se vor exercită influențe

4. Alegerea momentului și a tehnicilor de advocacy potrivite pentru intervenție

5. Demararea campaniei de advocacy, cu monitorizarea sistematică a output-urilor și aplicarea din mers a corecțiilor necesare Read more