lobby & advocacy

Archive for February, 2013

logo_roÎn cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică astăzi o sumă totală de 414 milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre.

Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Read more


76659-0-poluare_trafic_masini-323x280Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de OUG privind circulaţia pe drumurile publice astfel încât maşinile înmatriculate în străinătate să fie conduse doar de proprietarii înscrişi în acte.

Practic, proiectul de lege vizează sancţionarea şoferilor care circulă cu vehicule înmatriculate în străinătate, pe numele altor persoane. Introducerea acestei măsuri este motivată prin numărul de infracţiuni comise cu ajutorul maşinilor înmatriculate în alte state. Read more


apti_landscape_textAsociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI) s-a sesizat deja în privinţa prevederilor cuprinse de Ordonanţa de Urgenţă nr.82/2002 referitoare la actele electronice de identitate.

Ca reprezentant al societăţii civile, interesat de dezvoltarea unei lumi digitale sigure și deschise, ApTi a decis să transmită Senatului României un punct de vedere în care să sublinieze chestiunile ce ar trebui revizuite înainte de implementarea cărţii electronice de identitate. Read more


Ministerul Afacerilor Interne a dat spre dezbatere publică un proiect de act normativ în care propune introducerea unor documente electronice de identitate/rezidenţă, ca alternativă pe lângă actele clasice.

Este vorba despre documentele CEI şi CER. Acestea se eliberează numai la solicitarea persoanei interesate, în varianta potrivită intereselor sale: cu sau fără amprente digitale. În proiect se precizează faptul că datele biometrice se colectează exclusiv pentru a fi introduse în documentele electronice şi nu se stochează în baze de date pentru interogări ulterioare. Read more


Numere-de-Bulgaria-sursa-inmatriculareautobulgaria_ro_Românii care deţin maşini înmatriculate în alte ţări vor putea circula cu ele în ţară maximum 30 de zile de la dobândire. Acest lucru va fi valabil dacă se aprobă modificarea legii privind circulaţia pe drumurile publice, lansată în dezbatere publică de Ministerul de Interne.

“Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul ori reşedinţa în România, pot fi conduse pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state”, se precizează în Ordonanţă de urgenţă  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice. Read more


01301449-1525126780Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică, în data de 25 februarie 2013, proiectul ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată.

Astfel, ca urmare a liberalizării preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, se cer a fi luate măsuri de protecţie socială pentru consumatorii vulnerabili. Acestea ar urma să fie stabilite prin lege și acordate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din luna aprilie 2013.

La stabilirea lor se vor lua în calcul creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale, cât și eliminarea tarifului social la energie electrică. Aşadar, conform Ordonanţei de Urgenţă, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, se modifică astfel: Read more


logo_roÎntr-o comunicare recent adoptată privind investiţiile sociale în favoarea creşterii economice şi a coeziunii, Comisia Europeană invită statele membre să acorde prioritate investiţiilor sociale şi să-şi modernizeze sistemele de protecţie socială. Aceasta înseamnă strategii mai performante de incluziune activă şi o utilizare mai eficientă şi mai rentabilă a bugetelor sociale.

Comunicarea le oferă de asemenea statelor membre orientări privind cele mai bune modalităţi de a utiliza ajutorul financiar acordat de UE, în special prin Fondul Social European, pentru a realiza aceste obiective. Comisia va monitoriza îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanţele sistemelor de protecţie socială ale statelor membre individuale şi va formula, acolo unde este cazul, recomandări specifice fiecărei ţări.

Read more


fonduri_europeneAutoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) a achitat la sfârşitul săptămânii trecute peste 100 de milioane de lei pentru aproximativ 150 de cereri de rambursare care au fost procesate şi validate în trecut. De asemenea, în ultimele două zile lucrătoare ale săptămânii trecute au fost făcute plăţi şi către beneficiarii de finanţări acordate prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Read more


1338133988scrisoare-deschisaOrganizaţiile neguvernamentale atrag atenţia Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din Camera Deputaţilor, asupra proiectului de lege pentru modificarea și  completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, adoptat de Senat în sedința din 12 februarie 2013.

Acestea doresc eliminarea art.II din proiectul de lege, întrucât încalcă atât principiile neretroactivității legii (prevăzut de art. 15 alin. 2 din Constituție), al separaţiei puterilor în stat (art. 1 alin. 4 din Constituție) și al autorităţii de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, cât și dreptul de asociere (garantat de art. 40 alin. 1 din Constituție). Read more


populatieLegea pensiilor ar putea fi modificată astfel încât o nouă categorie de bolnavi ar putea beneficia de pensia de invaliditate, conform unui proiect de act normativ adoptat recent de Camera Deputaţilor. Totuşi, mai multe Comisii au avizat negativ propunerea legislativă, printre care Comisia pentru muncă şi protecţie socială, scrie avocatnet.ro

Deputaţii au dat votul final, marţi, unei propuneri legislative ce modifica legea pensiilor astfel incat, din acest an, şi bolnavii de tuberculoză ar putea beneficia de pensia de invaliditate. Read more