lobby & advocacy

5 obiective posibil de indeplinit printr-o campanie de advocacy

 Stabileste-ti-niste-obiectiveAdvocacy este procesul prin care societatea civilă influenţează activ deciziile publice cu scopul de a aduce îmbunătăţiri vieţii cetăţenilor unei ţări sau membrilor unei comunităţi. În consecinţă, advocacy este mecanismul prin care se pot obţin schimbări durabile și pozitive pentru grupurile și comunitățile deservite de o astfel de activitate. Așadar, nu este vorba de orice fel de schimbare, ci una care antrenează un progres, pe cât posibil, vizibil în toate sectoarele societăţii: în mediul politic, economic şi social.

În linii mari, un program de advocacy vizează următoarele 5 obiective:
1. redistribuţia puterii în favoarea celor care nu o deţin: putem privi procesul de advocacy ca pe un joc de redistribuire a puterii, în urma căruia, cei care nu deţin puterea, adică cetăţenii şi organizaţiile lor, încearcă să câştige putere pentru a influenţa decizia autorităţilor şi  pentru a obţine schimbarea dorită.  Rezultatul scontat este echilibrul de putere, mai precis construirea consensului, în slujba căruia se încearcă modelarea atitudinii decidenților și a cetățenilor.

2. promovarea egalităţii de sanse, a toleranţei şi  a incluziunii sociale: se fac eforturi pentru ca problemele de interes public identificate precum: discriminarea, marginalizarea și favoritismul, să fie eliminate. Pentru acest lucru este important ca situațiile negative desprinse din realitate să ajungă la urechile decidenților spre a fi rezolvate.

3. responsabilizarea decidenţiilor şi a instituţiilor publice: chiar dacă se recurge la acţiuni de întărire a capacităţii societăţii civile, acest lucru nu înseamnă că instituţiile statului nu rămân la fel de puternice şi de responsabile. Autoritatea lor nu este subminată, ci doar controlată sub registrul echilibrului. Sunt desfășurate programe de monitorizare a bunei guvernări, alături de programe care urmăresc creșterea transparenței procesului decizional și asumarea răspunderii pentru deciziile de interes public.

4. creşterea nivelul de participare publică în luarea deciziilor: existenţa cadrului legal pentru protecţia drepturilor cetăţenilor este important, dar nu suficientă pentru a asigura participarea democratică. Construirea mecanismelor care să asigure şi să stimuleze implicarea activă a cetăţenilor este extrem de importantă. Astfel, se aplează la consultări ale populației privind problemele cu care se confruntă, la studii de evaluare a impactului pe care l-au avut diversele decizii, într-un cuvânt se urmărește implicarea directă a cetățenilor.

5. întărirea capacităţii societăţii civile de a influenţa deciziile publice: în acest sens, se desfăşoară programe de instruire, informare şi motivare  pentru cetățeni cu scopul de a-i determina să-și exprime opiniile vizavi de schimbarea pe care și-o doresc. Prin procesul de advocacy se urmărește o schimbare a modului în care cetățenii percep puterea și rolul lor în relație cu această, conjugată cu o creștere a încrederii în forțele proprii. Mai mult, se dezvoltă capacitatea grupurilor dezavantajate de vorbi singure în numele lor.

 

 
Comments

No comments yet.