lobby & advocacy

Audiere publica: Tineri versatili – o necesitate pentru cerintele imprevizibile din piata muncii?

academia_de_advocacyȘomajul, abandonul școlar, excluziunea socială și lipsa calificării sunt probleme care copleșesc din ce în ce mai mult viața tinerei generații.

În acest context, inițiativa Academiei de Advocacy este cât se poate de justificată. Este vorba despre organizarea unei audieri publice cu tema ”Tineri versatili – o necesitate pentru cerințele imprevizibile din piața muncii? ”, prin care se încearcă găsirea unor soluții pentru ca situația tinerilor din perspectiva ocupării să devină una îmbucurătoare.

Concret, reprezentanții organizației și-au propus să obțină răspunsuri la următoarele două întrebări:

• Care sunt principalele măsuri necesare pentru creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței muncii?

• Care sunt abilitățile, deprinderile cheie necesar a fi dezvoltate tinerilor pentru o cât mai bună și stabilă inserție pe piața muncii, complementar cunoștințelor și informațiilor dobândite pe diferite domenii?

Mai mult, Academia de Advocacy urmărește realizarea unei analize aprofundate asupra participării reduse a tinerilor pe piața muncii, făcând apel, atât la perspectiva europeană, cât și la cea națională vizavi de sistemul de educație și de formare a tinerilor. Dintre toate aspectele cercetate, organizația atrage atenția asupra următoarelor aspecte care, în esență, constituie motivația audierii publice:

“La nivelul anului 2010, rata medie a UE de părăsire timpurie a școlii era de 14,1% (față de cel mult 10% ținta UE), iar 33,6% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani dețineau diplome în învățământul terțiar sau echivalent (față de cel puțin 40% ținta UE. Se apreciază că dacă tendințele actuale continuă, obiectivul strategiei Europa 2020 de reducere a ponderii persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 ani care au renunțat prematur la educație și formare nu va fi atins. Complementar, este apreciat potențialul de forță motrice a învățământului terțiar sau echivalent pentru generarea creșterii economice bazate pe cunoaștere și inovare a Europei. Obiectivele strategice naționale ale României cu privire la sistemul de educație și formare pentru anul 2020 vizează atingerea următoarelor ținte: 11,3% rată de părăsire timpurie a școlii și 26,7% pondere a absolvenților de învățământ terțiar.”

Integrarea tinerilor pe piața muncii este un subiect exploatat asiduu în ultima vreme, însă vrem să credem că interesul pentru această problemă va trece abia odată cu elucidarea cauzelor și găsirea unor soluții pertinente. Așadar, vă propunem să nu mai fiți descurajați de această situație și să contribuiți cu diverse propuneri, răspunzând pozitiv chemării la acțiune, venită din partea Academiei de Advocacy.

Astfel, pentru transmiterea opiniei scrise si/sau participarea dvs. la acest eveniment sunteți rugați:

1.  să consultați MOTIVAȚIA și ÎNDRUMARUL de elaborare a depoziției la www.advocacy.ro;

2.  să vă înscrieți accesând butonul ÎNSCRIE-TE din pagina principală a www.advocacy.ro;

3.  să completați toate datele din FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, optând pentru unul din modurile de participare la eveniment;

4.  să inserați conținutul opiniei dvs. în câmpul dedicat acesteia din formularul de înscriere, respectiv să atașați depoziția / opinia dvs. în format doc/pdf.

Pentru documentarea opiniei pe site mai regăsiți: bibliografia selectivă a tematicii, procedura de audiere publică, regulamentul evenimentului și agenda.

Atenție! Opiniile dvs. pot fi transmise, până cel târziu în data de 15 mai 2013, ora 18, la www.advocacy.ro.

Audierea publică va avea loc la Iași în data de 16 mai 2013, în sala de conferințe a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, str. Lăpușneanu nr.14 (fosta clădire Romtelecom), et. 5.

Informații suplimentare despre acest eveniment găsiți la adresa web: www.advocacy.ro.

 
Comments

No comments yet.