lobby & advocacy

Campania de advocacy in 6 pasi

2012_05_13_0_1_tribuna_sporturilor_in_7_pasi_54088 Desfășurarea unei campanii de advocacy presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Identificarea problemei – regizați un dialog cu problema, încercând să răspundeți la următoarele întrebări: De ce este o problemă? Care sunt obstacolele care împiedică rezolvarea ei? De ce vă doriți schimbarea? Ce s-ar întâmpla dacă problema nu ar fi rezolvată? Cine sunt cei mai afectați de această problemă? Ar putea fi rezolvată printr-o campanie de advocacy? La finalul acestui dialog trebuie să fiți capabili să enunțați problema într-o formă clară, concisă și completă.

2. Cercetarea situației – se urmărește construirea unei înțelegeri comune asupra situației existente. Cei implicați trebuie să se familiarizeze și să-și facă o idee clară despre problema a cărei rezolvare reprezintă subiectul campaniei de advocacy. În acest sens, veți organiza întâlniri cu toți membrii grupului și veți discuta între voi, concentrându-vă asupra următoarelor întrebări: Ce a împiedicat rezolvarea problemei?, Cum puteți evita obstacolele?, În ce mod puteți valorifica realizările din trecut referitoare la domeniul problemei care trebuie rezolvată?, Ce soluții ar putea fi propuse?, Care sunt țintele și ce oportunități de a le influența aveți?, Care sunt potențialii susținători sau opozanți?, Există potențial de coalizare?, Ce impact va avea rezolvare problemei? Asupra cui?.

3. Luarea deciziei – este momentul în care știți asupra cărei probleme vă veți concentra eforturile de advocacy și aveți o perspectivă clară asupra situției propusă pentru schimbare. O viziune limpede asupra schimbării, atât pe termen lung – scop, cât şi pe termen scurt – obiective specifice, este decisivă pentru succesul procesului de advocacy.

4. Planificarea – se referă la întocmirea unui plan de acțiune a cărui structură este următoarea:

 - Definirea contextului și a problemei;

- Stabilirea scopurilor și a obiectivelor;

- Identificarea țintelor;

- Schițarea ariilor de intervenție și a direcțiilor de acțiune (metode, tehnici);

 - Ordonarea cronologică a activităților;

 - Desemnarea responsabililor;

 - Stabilirea unor indicatori de măsurare a rezultatelor.

5. Punerea în practică (implementare)

În postura de inițiatori ai unui demers de advocacy trebuie să realizați activități care să fie în concordanță cu misiunea și viziunea asumată de organizația pe care o reprezentați, cu obiectivele stabilite și cu idealurile și nevoile grupului în numele căruia derulați campania. Astfel, puteți opta pentru  desfășurarea următoarelor tipuri de programe:

• Programe care se adresează direct grupului de beneficiari

• Programe care se adresează persoanelor de decizie şi care urmăresc influenţarea guvernării şi instituţiilor publice pentru rezolvarea diverselor probleme

• Programe care urmăresc influenţarea opinii publice (campanii de informare, de conștientizare, campanii de presă formatoare de opinii)

6. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor

Trebuie să știți că o evaluare realizată în mod corect vă plasează într-o poziție de control, în sensul că vă ajută să îndreptați la timp lucrurile. Așadar, este bine să vă opriti la intervale regulate de timp, să vă uitați în urmă și să observați care sunt aspectele care nu funcționează pentru a aplica din mers corecțiile necesare. Atenție! Strategia trebuie permanent monitorizată şi adaptată pentru a-și atinge obiectivele.

 
Comments

No comments yet.