lobby & advocacy

All posts in lobby

BUSS_meetingContactarea factorilor de decizie și menținerea legăturilor cu aceștia este un aspect nelipsit din activitatea de lobby. În mod frecvent, comunicarea cu decidenții se realizează prin întâlniri face to face, însă mai poate fi vorba și de apelul prin scrisori sau telefoane.

Fără nicio excepție, utilizarea oricărei variante de contactare a persoanelor de decizie trebuie să se facă ținând seama de anumite reguli. Acestea fiind spuse, în articolul de față ne vom ocupa de regulile care privesc inițierea unor întâlniri față în față cu decidenții. Astfel, vom oferi indicații distincte pentru cele trei momente importante din designul unei întâlniri: before, during și after. Read more


voice-your-opinionGrassroots lobbying este un termen importat care se referă la apelurile îndreptate către opinia publică de a lua atitudine în fața organelor legislative cu privire la un anumit subiect.  În esență, este același lucru cu ceea ce noi numim ”lobbying indirect”. I se spune indirect, întrucât influențarea legislației se realizează prin stimularea membrilor comunității să comunice cu decidenții. Așadar, inițiatorii demersului nu mai acționează pe cont propiru, prin stabilirea unor contacte personale cu factorii de decizie, ca în cazul lobbying-ului direct, ci încurajează opinia publică să influențeze adoptarea deciziilor politice. Read more


promo-agenda-legislativa200O Agenda Legislativă este un raport profesionist în care sunt prezentate principalele probleme cu care se confruntă membrii unei organizații sau coaliții și soluțiile pentru eliminarea lor, susținute de fapte și date statistice. Membrii sunt un element-cheie în realizarea unei agende legislative, întrucât conținutul ei derivă din dorințele, nevoile, obstacolele, nemulțumirile și preocupările lor. Practic, o agendă legislativă reprezintă interesele membrilor și este, totodată o reflectare a misunii și viziunii organizației.

Crearea și implementarea unei agende legislative presupune, în principiu, parcurgerea, următoarelor etape: Read more


agenda-politicaPe scurt, această situație rezidă atât din comportamentul autorităților, cât și din cel al reprezentanților societății civile. Așadar, vina se află de ambele păriți. Atunci când stabilesc agenda, cei mai mulți actori politici au tendința de a evita schimbarea, se eschivează de la a-și asuma responsabilitatea și sunt amatorii tergiversărilor când vine vorba de luarea unor decizii care aduc schimbări. Mai mult, trec cu vederea acele probleme care nu sunt însoțite de o anumită soluție, iar pentru cele înscrise deja în agendă sunt adepții responsabilității colective incerte cum ar fi formarea unei comisii de analiză care să studieze problema. Read more


echipaIdeea de a crea alianțe și de a lupta împreună pentru o cauză este specifică pentru spiritul activităților de advocacy. Motivul pentru care  diverse grupuri ale societății civile se organizează în coaliții vizează crearea unui cadru relaționist, prin care se poate ajunge la o soluție care să împace toate părțile, fără învingători sau victime.

Ce este o coaliție?

Coaliția reprezintă o structură asociativă, un aranjament interuman sau organizațional în care mai multe persoane sau organizații adunate laolată promovează o inițiativă legislativă, un program de politici în baza unui mănunchi de interese comune. Read more


Shaking handsÎntr-adevăr lobby-ul se bazează şi pe asta, însă e doar un fragement din toată povestea. Mersul lobbyiştilor pe coridoarele puterii, întâlnirile lor cu decidenţii şi reprezentările lor private sunt adesea privite cu scepticism de cei din jur, fiind asociate traficului de influenţă. Lobbyiştii sunt văzuţi ca nişte speculanţi care vorbesc la urechea politicienilor prietenoşi, în spatele uşilor închise. Read more


AKVPY1ECA63PKSMCARJF56NCAG0WFNTCAM1Q1AQCASQWYT6CAOW1ISRCACPK21KCA9WCTSKCA3VVDYVCA7LCQ3OCA87QX5HCAFOIFKACA6MU19JCAPS3MFJCALQTE6LCAQLVSHXCAI05CWYCAAUHF12CA8IRR2LLipsa monitorizarii

Monitorizarea proiectelor de acte normative este esenţială pentru toţi cei care sunt interesaţi de politicile publice. Momentul intervenţiei în procesul legislativ influenţează eficienţa activităţilor de lobby şi din acest motiv specialiştii în domeniu ar trebui să trateze cu seriozitate evoluţiile politice şi legislative. Obţinerea de informaţii în timp util va fi o provocare majoră pentru ei.

  • Lipsa fundamentării şi a argumentelor

De multe ori,  interesele importante nu ajung în atenţia autorităţilor pentru că cei afectaţi nu sunt ştiu să le exprime public, iar dacă le exprimă public nu sunt capabili să le argumenteze suficient. Read more


ev_semnul-exclamarii1. Fiți transparenți – sinceritatea este o condiție obligatorie!

2. Fiți parte din procesul decizional și legislativ  – monitorizați procesul de elaborare a legislaţiei şi politicilor publice

3. Înțelegeți procesul legislativ și tehnicile sale – acest lucru vă va ajuta să ajungeți la momentul potrivit cu argumentele potrivite

4. Empatizați cu decidenții – încercați să înțelegeți problemele din punctul de vedere al decidenților, prin intermediul scopurilor pe care le au. Read more


untitled În principal, specialiştii în lobby monitorizează dezvoltarea politicilor publice, identifică autorii de politici şi factorii de decizie ce merită abordaţi într-o chestiune care este o preocupare a organizaţiei sau a clientului lor. Aceştia sunt capabili să-şi prezinte campaniile ca pe argumentări bine documentate şi pot explica subiecte complexe şi dificile în propoziţii uşor de înţeles.

Implicarea lor în influenţarea procesului legislativ şi decizional se face în slujba interesului pe care îl urmăresc. Astfel, se poate spune că specialiştii în lobby acţionează ca o portavoce a cerinţelor organizaţiei pe care o reprezintă pe coridoarele puterii. Principalele arme pe care le au la  îndemână sunt comunicarea, negocierea şi persuasiunea. Notăm în continuare principalele activităţi pe care aceştia le îndeplinesc. Read more


După cum am precizat într-un articol anterior, contribuțiile financiare pot asigură accesul inițiatorilor de lobby la decidenții publici de cel mai înalt nivel, făcând posibilă influențarea. Aceasta din urmă se face în privat, de cele mai multe ori unu la unu, de către lobbyiștii care sunt angajați direct de interesele pe care le reprezintă sau care acționează în calitate de consultanți într-un domeniu specific. Contribuțiile politce sunt văzute ca un mod eficient de influențare legislativă legală, atât timp cât nu sunt practicate pentru a manipula.

Inițiatorii activităților de lobby pot atrage contribuții financiare în diverse modalități, însă unele dintre ele nu sunt ușor de pus în practică. Trebuie precizat faptul că finanțarea partidelor nu provine doar din surse private, ci și din surse publice, de la bugetul de stat. Dar având în vedere că vrem să identificăm modalitățile prin care practicanții de lobby pot sprijini financiar partidele,  ne vom menţine atenţia doar asupra acelor surse de venit private.

Read more