lobby & advocacy

Ce fac specialistii in lobby?

untitled În principal, specialiştii în lobby monitorizează dezvoltarea politicilor publice, identifică autorii de politici şi factorii de decizie ce merită abordaţi într-o chestiune care este o preocupare a organizaţiei sau a clientului lor. Aceştia sunt capabili să-şi prezinte campaniile ca pe argumentări bine documentate şi pot explica subiecte complexe şi dificile în propoziţii uşor de înţeles.

Implicarea lor în influenţarea procesului legislativ şi decizional se face în slujba interesului pe care îl urmăresc. Astfel, se poate spune că specialiştii în lobby acţionează ca o portavoce a cerinţelor organizaţiei pe care o reprezintă pe coridoarele puterii. Principalele arme pe care le au la  îndemână sunt comunicarea, negocierea şi persuasiunea. Notăm în continuare principalele activităţi pe care aceştia le îndeplinesc.

- Planifică şi implementează campanii de advocacy

Campaniile de advocacy sunt principalele acţiuni prin care specialiştii  în domeniu se fac remarcaţi, fiind o modalitate optimă de a servi un interes.

- Dezvoltă relaţii cu mass-media

Eforturilor  specialiştilor în lobby se îndreaptă spre mediatizarea şi promovarea intereselor pe care le reprezintă. În acest sens, vorbim despre cultivarea şi menţinerea relaţiilor cu mass-media. Cu ajutorul ei, se asigura că problema pe care o susţin ajunge în atenţia factorilor de decizie care contează şi la cunoştinţa publicului larg.

- Formează coaliţii

Mai mult,  specialiştii în lobby sunt orientaţi spre a dezvolta coaliţii de interese comune care pot crea medii de opinie în sprijinul cauzei pentru care lucrează

- Iniţiază dezbateri publice, audieri publice sau consultări publice 

Audierea pubică reprezintă unul dintre instrumentele prin care specialiştii în lobby îşi adună argumente cu ajutorul cărora modifică legi. Prin intermediul acesteia orice structură de interese, de la autoritate publică, ONG-uri, coaliții, alianțe, organisme, organizații își pot aduce contribuția în actul decizional al politicilor publice.

- Redactează documente de poziţie, amendamente şi analize legislative, scrisori şi memorandumuri, comentarii şi articole, rapoarte şi brief-uri, fişe sintetice ale proiectelor şi propunerilor legislative

Toate aceste documente de specialitate trebuie redactate cu profesionalism şi responsabilitate, elaborarea lor realizându-se în funcţie de situaţia concretă care se vrea a fi soluţionată. În plus, acestea “trebuie lansate public într-un context favorabil, atunci când problema abordată de grupul legitim de interese devine prioritară şi pentru decidentul politic pentru că este dezbătută public fiind pe agenda media şi a cetăţeanului.“

- Stabilesc, dezvoltă şi menţin relaţii cu decidenţii şi autorii de politici publice

“Specialiştii în lobby aduc contribuţii la dezvoltarea strategiilor politice şi/sau economice şi atragerea sprijinului formaţiunilor politice şi altor tipuri de decidenţi pentru atingerea obiectivului urmărit. În acest scop participă activ la evenimentele organizate de decidenţii publici şi politici asupra carora se exercită activitatea de lobby, stabileşte contacte directe cu reprezentanţii puterii legislative sau executive, transmite decidenţilor documente specifice, argumentează intervenţiile în faţa decidenţilor.“

Contactele cu factorii de decizie se stabilesc selectiv, în concordanţă cu principiile de etică personală şi profesională şi în funcţie de poziţia decidentului faţă de obiectivul urmărit şi de nevoile grupurilor legitime de interese.

Dincolo de percepţia negativă conform căruia practicanţi de lobby sunt văzuţi  ca „nişte speculanţi care vorbesc la urechea politicienilor prietenoşi, în spatele uşilor închise”, munca lor pare a fi de un real folos pentru decidenţi, aceştia din urmă având ocazia să obţină informaţii precise, bazate pe argumente valide, pe seama cărora pot lua decizii bine întemeiate.

 
Comments

No comments yet.