lobby & advocacy

Cum ajuta ONG-urile comunitatea?

munca-echipaONG-urile sunt recunoscute ca actori importanți în procesul de consolidare a democrației și de construire a unei societăți civile active, capabilă să-și susțină interesele. Într-o definiție simplificatoare, ONG-urile sunt grupuri de interese comune afectate de decizia publică, într-un mod pozitiv sau negativ.

Astfel, rolul acestora ar trebui corelat cu următoarele activități: identificarea și promovarea interesului public,  construirea de parteneriate între societatea civilă și instituțiile publice și private,  informarea și educarea cetățenilor, influențarea politicilor publice în favoarea unui anumit grup de beneficiari.

Analizând toate aceste activități, putem spune că misiunea pe care ONG-urile și-o asumă în mod expres este aceea de a reprezenta și apara interesele membrilor ei în raport cu decizia publică.

”ONG-urile reprezintă de fapt multitudinea de profiluri, interese şi aspiraţii prezente într-o societate, care devin coerente, reprezentate şi vizibile în viaţa publică doar prin activitatea acestor organizaţii,”  spune autoarea Nicole Rață în lucrarea ”Advocacy și influențarea politicilor publice.”

Practic, ONG-urile sunt acele forme structurate ale societății civile prin care cetățenii sunt reprezentați și participă la guvernare. Dacă ele nu ar exista, intervențiile individuale în procesul de elaborare a politicilor publice ar fi extrem de rare. Organizațiile societății civile nu fac altceva decât să servească cauzei unor grupuri dezavantajate ale societății, într-un mod articulat. Mare parte din rolul lor poate fi privit ca un liant, ca o ancoră între ceteţean şi instituţiile publice sau private.

Prin intermediul ONG-urilor, societatea civilă este capabilă să atragă atenţia statului asupra neglijării unora dintre responsabilitatile sale, asupra încălcării cu sau fără intenţie a unor drepturi legitime ale cetăţenilor săi, mai cu seama în privința celor vulnerabili. Cu alte cuvinte, ONG-urile sunt o portavoce prin care grupurile afectate își expun problema în fața ”creatorilor de climat”, adică ”acei politicieni, funcționari publici și birocrați care influențează și hotărâsc atât de multe aspecte legate de contextul în care trăim toți.”, după cum spunea autoarea Anthony Davis.

În esență, ONG-urile pot ajuta pe mai multe fronturi cum ar fi: identificarea problemelor și creşterea nivelului de notorietate a acestora, rezolvarea problemelor pe cont propriu sau prin influențarea decidenților și a opiniei publice, creșterea nivelului de participare a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor.

Recapitulând, ONG-urile joacă un rol complex în societate, iar în acord cu misiunea civică pe care și-o asumă dau piept cu cele mai dure probleme existente într-un stat democratic, cum ar fi : inegalitatea socială, şomajul, încălcarea drepturilor omului, corupţia, creşterea ratei criminalităţii, distrugerea patrimoniului cultural, poluarea mediului și militează pentru rezolvarea lor.

 
Comments

No comments yet.