lobby & advocacy

Lobby şi advocacy

untitledDe foarte multe ori, cei doi termeni, lobby şi advocacy, sunt văzuţi ca fiind sinonime şi folosiţi pentru a exprima unul şi accelaşi lucru. Cert este că nu putem nega legătura dintre ei, însă nici nu putem trece cu vederea diferenţele care îi particularizează spre a exprima activităţi diferite. Aşadar, lobby reprezintă acţiuni de advocacy menite să influenţeze legislaţia în vreme ce, advocacy cuprinde o paletă mai largă de activităţi, întregită, în unele cazuri, de lobby.
În această situaţie suntem în măsură să trasăm un mod de a face distincţia între cele două noţiuni:
- Advocacy: nu implică în mod necesar activităţi de lobby
-Lobby: presupune întotdeauna activităţi de advocacy

După cum am menţionat mai sus, advocacy acoperă o arie mai largă de activităţi precum: activitatea de a apăra, sprijini un punct de vedere sau un principiu, fie el individual, general sau al unei organizaţii, încercarea de a educa opinia publică cu privire la o iniţiativă legislativă, acţiunile de sensibilizare a factorilor de decizie şi a publicului larg, la care se adaugă, în unele cazuri, acele demersuri de a influenţa legislativul, identificate cu practica de lobby. Aşadar, lobby poate fi privit ca parte a unui întreg, o parte care nu este obligatorie, dar care vizează ca finalitate influenţarea efectivă a deciziei guvernamentale, spre deosebire de advocacy care nu presupune neapărat iniţierea unei modificări legislative.

Extragem o altă diferinţă menită să elimine confuzia creată între cei doi termeni:
Advocacy: prezentarea către opinia publică şi către legiuitor a unui punct de vedere, fără schimbarea neapărată a unei legi;
Lobby: influenţarea efectivă îndreptată spre factorii decidenţi în vederea adoptării legislaţiei necesare;
În vederea conturării acestei deosebiri, notăm afirmaţia Gildei Lazăr care remarcă următoarele: “Diferenţa dintre lobby şi advocacy poate fi privită uneori ca o simpla problemă de audienţă. Cu certitudine însă, cei care sprijină o cauza, un principiu, un drept sau un anumit punct de vedere general practică advocacy; când respectivii încearcă să influenţeze politicile publice, institutiile guvernamentale sau legiuitorul în sens particular practică lobby.”

                   În definitv, confuzia dintre lobby şi advocacy rezultă din subtiuţia unui termen cu celălalt fără a ţine seama de disponibilitatea fiecăruia de a descrie aspectele care îi sunt atribuite într-o unitate de discurs. Practic, aşa cum sunt folosite în unele situaţii, cuvintele lobby şi advocacy nu au nuanţe diferite, utilizarea lor fiind alternativă, fie că se vorbeşte despre acţiuni care intră sub incidenţa lobby-ului, fie că sunt descrise strategii de advocacy. Din nefericire, cei mai mulţi nu văd diferenţa. Nu mai vorbim de faptul că foarte puţini îşi dau seama de existenţa unei relaţii între întreg şi parte, unde advocacy este întregul, iar lobby-ul este partea.

 

 
Comments

No comments yet.