lobby & advocacy

Ministerul Educatiei a elaborat un proiect de Hotarare a Guvernului privind stimularea performantei inalte din invatamantul preuniversitar

ACTAVIS_Olimpici_26d1fcd077Ministerul Educaţiei a iniţiat un proiect de act normativ prin care îşi propune să susţină excelenţa şcolară în învăţământul preuniversitar. În acest sens, se urmăreşte actualizarea cadrului normativ al măsurilor financiare necesare organizării competiţiilor şcolare pe discipline, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice.

Potrivit notei de fundamentare, identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei Naționale şi vizează aplicarea unuia din principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România și anume principiul calităţii.

Prezentul proiect este subordonat viziunii conform căreia recunoaşterea performanţelor obţinute de elevi şi de cadrele didactice la diverse competiţii contribuie la păstrarea persoanelor valoroase în interiorul ţării.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui proiect, va fi abrogată HG nr. 369/1994 privind organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învăţământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale, cu modificările și completările ulterioare, întrucât prevederile sale nu sunt  în concordanţă cu evoluțiile înregistrate în domeniul competițiilor şcolare și extrașcolare naţionale şi internaţionale.

 Totodată, aplicarea noului proiect de act normativ va permite acordarea de stimulente olimpicilor intrenaţionali din anul școlar 2010-2011 care nu au putut fi premiați ca urmare a prevederilor Legii nr. 283/2011, Art. 7 alin.( 2) În anul 2012, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță.

Promovarea unei astfel de politici educaţionale demonstrează efortul pe care Guvernul României îl depune pentru a asigura creşterea accesului la educaţia de calitate al tuturor elevilor şi studenţilor.

De altfel, în Programul de Guvernare 2013-2016 în Capitolul – Educaţie, oferta politică a Guvernului pentru învăţământ este construită în jurul unor obiective majore dintre care amintim:

  • creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ;
  • asigurarea politicilor de echitate socială;
  • stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului anteprenorial, la toate nivelele de educaţie şi de formare profesională;
  • asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional;
  • creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie;
  • deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, economic şi cultural.

 Mai multe informaţii puteţi afla la:  www.edu.ro

 
Comments

No comments yet.