lobby & advocacy

Ordinea de zi pentru sedintele Camerei Deputatilor din zilele de 17-18 iunie 2013

stema_camerei_deputatilorActele normative înscrise pe ordinea de zi a celor două ședințe sunt următoarele:

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

• Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale;

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

REEXAMINĂRI

• Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind personalul Curţii Constituţionale;

• Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României , a Legii pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

PRIORITĂŢI LEGISLATIVE

• Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

• Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului;

• Proiectul de Lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România;

• Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007;

• Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

• Proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

• Propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România;

• Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul;

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;

• Propunerea legislativă privind interzicerea cultivării şi importului Organismelor Modificate Genetic (OMG), şi interzicerea importului, producţiei şi comercializării produselor care conţin Organisme Modificate Genetic (OMG);

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială.

AMÂNATE

• Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;

• Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

 Sursa: www.cdep.ro

 
Comments

No comments yet.