lobby & advocacy

Propunere legislativa: Organizarea dezbaterilor publice in mediul virtual

facturi platite onlineSenatorul PNL, Ehegartner Petru a înregistrat la Senat, în data de 18 aprilie 2013,  o propunere legislativă pentru completarea articolului 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Inițiatorul susține folosirea internetului de către administrațiile publice pentru a interacționa cu cetățenii. Concret, senatorul propune ca dezbaterile publice să fie organizate și în mediul virtual,  întrucât acest lucru va permite participarea unui număr de persoane incomparabil mai ridicat decât în cazul dezbaterilor clasice, organizate în adunări populare tradiționale.

Astfel, prin prezenta propunere legislativă se dorește participarea activă a cetățenilor și a societății civile la procesul de luare a deciziilor administrative. Cu alte cuvinte, se urmărește extinderea accesului la actul decizional, în contextul în care inițiativă civică are un grad scăzut de răspândire și eficiență. Totodată, atenția este îndreptată  și către tânăra generație, în sensul atragerii și responsabilizării acesteia vis-a vis de actul decizional, mai ales că vorbim despre mediul virtual, un mediu cu care aceștia sunt familiarizați.

Potrivit Expunerii de motive,  prin prezentul demers legislativ ”se asigură facilitarea și operativitatea particpării cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor.”

De asemenea, propunerea legislativă adusă în discuție a primit ieri, 23 mai 2013, avizul favorabil din partea Consiliului Legislativ. Propunerile acestuia au vizat doar aspecte ce țin de redactare.

Proiectul de act normativ se află în consultare publică până la data de 17 iunie 2013, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

 
Comments

No comments yet.